Belonar700

Anmäl dig här

Anmäl dig här till Publishingpriset 2017

 

Använd formuläret nederst på denna sida för att anmäla tävlingsbidrag. I formuläret får det plats upp till nio produkter. Om du vill anmäla ännu fler ombeds du att sända ytterligare ett formulär.

ANMÄLNINGSAVGIFT
Vid tidig anmälan är avgiften lägre, vid sen anmälan högre. Skälet till detta är att tidigare år över 90 procent av anmälningarna har kommit in till oss sista veckan, trots att anmälningsperioden pågår flera månader. Vi erbjuder val mellan ordinarie och förhöjd avgift för att få en jämnare fördelning av anmälningarna.

Vid anmälan senast 24 maj gäller avgiften 2.960 SEK per tävlingsbidrag exklusive moms. Avgiften faktureras.

Från 25 maj gäller den förhöjda avgiften 3.360 SEK per tävlingsbidrag exklusive moms.

31 maj är sista dag för anmälan.

Är ditt bidrag inte klart innan perioden med lägre avgift går ut, kan du ändå anmäla, under förutsättning att du anger vilken dag du kommer att skicka in printbidraget alternativt uppge adressen till filmen eller webbplatsen.

SKICKA (om du tävlar i någon av printkategorierna) samma dag som du registrerar anmälan en pdf (av hela trycksaken/tidningen) samt 2 exemplar av själva trycksaken/tidningen. Om det gäller en tidning måste pdf:en samt vart och ett av de två exemplaren vara av samma nummer. Insända pdf:er sprids inte utanför kretsen av arrangör och juryledamöter.
Adress för pdf:en:
Mejla (alternativt sprenda / skicka via WeTransfer) till anna@publishingpriset.org
Namnge pdf:en med det produktnamn du uppger i formuläret nedan.
Adress för de två exemplaren:
Publishingpriset
Flygfältsgatan 16 A
423 37 Torslanda, Sverige
Försändelsen behöver inte märkas, eftersom vi identifierar den med hjälp av Produktens namn, som du fyller i för varje tävlingsbidrag i formuläret nedan.
Eventuell tulldeklaration
Om du sänder tävlingsbidrag i någon av printkategorierna från annat avsändarland än Sverige samt om det krävs tulldeklaration, ber vi dig skriva följande: Contest material. No commercial value. Not for sale.

ÖVRIGT
Om du blir tveksam när du ska välja tävlingskategori, så kan du konsultera kategoridefinitionerna.

Läs tävlingsreglerna innan du gör din anmälan.

Du som fyller i formuläret kommer att registreras som mottagare av nyhetsbrevet PublishingPrisNytt med nyheter om tävlingen, statistik, uppgift om nominerade, vinnare och en hel del annat. 

FORMULÄR SOM RYMMER UPP TILL NIO PRODUKTER:
Om du vill anmäla fler än nio ombeds du att sända ytterligare ett formulär.

SV – Partners

PARTNERS:    ArcticPaper180   GD180ny    grafkom_logo150     Trydellslog.mfj180 webbplatsen_logo_180

SV – Sidfot

Publishingpriset, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda
Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset är ett varumärke • Copyright © 1990–2017 Publishingpriset • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen