AnmalanG

Anmäl dig nu

Anmäl dig här till Publishingpriset 2018

 

Använd formuläret nederst på denna sida för att registrera tävlingsbidrag. Formuläret har plats för upp till nio bidrag. Om du vill tävla med fler än så, fyller du i ytterligare ett formulär.

ANMÄLNINGSAVGIFT


per tävlingsbidrag exklusive moms. Avgiften faktureras.

Är ditt bidrag inte klart innan perioden med lägre avgift går ut, kan du ändå anmäla, under förutsättning att du anger ungefärligt datum när du kommer att skicka in printbidraget alternativt uppge adressen till e-publikationen, filmen eller webbplatsen.

REDUCERAD AVGIFT för riktigt små företag: Fram till och med 28 februari gäller för företag med 1–2 personer 1.000 kr rabatt på avgiften per tävlingsbidrag.

31 maj är sista dag för anmälan.

SKICKA (om du tävlar i någon av printkategorierna) samma dag som du registrerar anmälan 6 exemplar av själva trycksaken/tidningen. Om det gäller en tidning, så måste vart och ett av de sex exemplaren vara av samma nummer.
Adress för de sex exemplaren:
Publishingpriset
Flygfältsgatan 16 A
423 37 Torslanda, Sverige
Försändelsen behöver inte märkas, eftersom vi identifierar den med hjälp av Tävlingsbidragets namn, som du fyller i för varje bidrag i formuläret nedan.
Eventuell tulldeklaration
Om du sänder tävlingsbidrag i någon av printkategorierna från annat avsändarland än Sverige samt om det krävs tulldeklaration, ber vi dig skriva följande: Contest material. No commercial value. Not for sale.

ÖVRIGT
Om du blir tveksam när du ska välja tävlingskategori, så kan du konsultera kategoridefinitionerna.

Läs tävlingsreglerna innan du gör din anmälan.

Du som fyller i formuläret kommer att registreras som mottagare av vårt nyhetsbrev med information om tävlingen, statistik, uppgift om nominerade, vinnare och en hel del annat.

FORMULÄR SOM RYMMER UPP TILL NIO PRODUKTER:
Om du vill anmäla fler än nio ombeds du att sända ytterligare ett formulär.

*  = obligatorisk uppgift

SV – Sidfot

Publishingpriset, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda
Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset är ett varumärke • Copyright © 1990–2017 Publishingpriset • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen