Tävlingskategorier

Kategorier i Publishingpriset 2017

Om du tycker att din film/trycksak/webbplats passar i två eller flera kategorier, välj den som du bedömer passar bäst. Ett specifikt tävlingsbidrag kan bara tävla i en kategori. Vi gör kategorikontroller löpande under inlämningsperioden och om ditt bidrag flyttas till annan kategori så meddelas du om detta.

 

FILMKATEGORIER (inklusive online video etc)

Maxlängden på en film har varit 8 minuter, men den tidsgränsen togs bort 26 april.

• Informationsfilmer

filmer vars huvudsyfte är att upplysa eller informera om till exempel en produkt, tjänst eller verksamhet

• Instruktionsfilmer

filmer vars huvudsyfte är att förmedla kunskaper och/eller färdigheter

• Marknadsföringsfilmer

filmer vars huvudsyfte är att påverka, skapa debatt eller väcka intresse för till exempel en produkt, tjänst eller verksamhet. Hit hör inspirationsfilmer

 

PRINTKATEGORIER

För att en produkt ska räknas som tidning eller tidskrift krävs att den utkommer med minst två nummer per år. Jämför infomagasin/one-shot-magasin.

• Besöksguider/reseguider

trycksaker vars huvudsyfte är att beskriva ett land, en region, en stad, en kommun, en viss typ av inrättningar etc för potentiella besökare. Exempel: museiguider, naturguider, restaurangguider och turistguider

• Fackböcker

böcker med faktainnehåll, dvs böcker som inte är skönlitterära, och som inte i första hand hör till någon annan kategori. Hit hör fotoböcker, kokböcker och andra handböcker. Böcker med enbart text kan inte tävla. Se också Praktverk

• Facktidningar/specialtidningar

tidningar eller tidskrifter som inte tillhör någon av de andra tidnings-/tidskriftskategorierna

• Hållbarhetsredovisningar

redovisningar av företags eller organisationers ekonomiska, miljömässiga, sociala och etiska ansvarstaganden

• Infomagasin/one-shot-magasin

tidskriftsliknande produkter av engångskaraktär eller med högst ett nummer per år

• Informationstrycksaker

trycksaker vars huvudsyfte är att upplysa eller informera om produkter, tjänster, verksamheter etc och som inte i första hand hör till någon annan kategori

• Kataloger

häften eller böcker som detaljerat och på ett strukturerat vis beskriver ett sortiment av produkter, tjänster etc

• Kundtidningar

tidningar eller tidskrifter som distribueras gratis till kunder och kundämnen. Se också verksamhetstidningar

• Läromedel

böcker eller häften avsedda att användas i undervisning eller vid självstudier. Läromedel med enbart text kan inte tävla

• Marknadsföringstrycksaker

trycksaker vars huvudsyfte är att påverka, skapa debatt eller väcka intresse för produkter, tjänster, verksamheter etc och som inte i första hand hör till någon annan kategori

• Medborgartidningar

gratistidningar eller gratistidskrifter som distribueras till samtliga hushåll inom ett geografiskt avgränsat område. Avsändare kan vara kommun, landsting, region, idédriven organisation (exempel: församlingstidning) eller en privat aktör

• Medlemstidningar

tidningar eller tidskrifter vars huvudmålgrupp är medlemmar i en förening, organisation etc

• Personaltidningar

tidningar eller tidskrifter vars huvudsakliga målgrupp är personalen på ett företag, en kommun etc. Se också verksamhetstidningar

• Praktverk

böcker i exklusivt utförande, ofta med stora bilder och i stort format

• Programkataloger

trycksaker med program för till exempel teater, konserthus eller festival

• Rapporter

trycksaker som redogör för ett projekt, ett utfört uppdrag eller för en undersökning eller liknande och som inte i första hand tillhör annan kategori. Exempel: forskningsrapporter, projektredovisningar, årsrapporter av alla slag. Rapporter med enbart text kan inte tävla

• Tidningsbilagor

bilagor med redaktionellt innehåll och annonser – exempelvis lördagsmagasin, helgbilaga, reklambilaga – avsedda för dagstidningar eller liknande

• Utbildningsprogram

katalogliknande utbudsbeskrivningar från universitet, högskola, gymnasium, kursinstitut etc

• Verksamhetstidningar

tidningar eller tidskrifter som belyser en verksamhet och som distribueras till de flesta av följande grupper: personal, kunder, beslutsfattare, politiker, journalister och andra opinionsbildare

• Årsredovisningar börsbolag

årsredovisningar (med fullständig finansiell redovisning) från bolag som är inregistrerade på fondbörs

• Årsredovisningar företag

årsredovisningar (med fullständig finansiell redovisning) från kommersiella företag – privata eller allmänägda – som inte är börsnoterade

• Årsredovisningar/verksamhetsberättelser organisation/offentlig sektor

årsredovisningar/verksamhetsberättelser (med fullständig finansiell redovisning) från organisationer, myndigheter, kommuner etc. Observera att årsredovisningar för allmänägda kommersiella företag ska anmälas i kategorin Årsredovisningar företag

 

WEBBPLATSKATEGORIER

Detta tävlingsområde omfattar enbart webbplatser, det vill säga inte appar, e-böcker, Facebook-sidor eller pdf:er.

• Informationssajter

webbplatser vars huvudsyfte är att informera om produkter, tjänster, verksamheter etc och som inte i första hand hör till någon annan kategori

• Marknadsföringssajter/kampanjsajter

webbplatser vars huvudsyfte är att påverka, skapa debatt eller väcka intresse för produkter, tjänster, verksamheter etc (hit hör e-handelssajter) och som inte i första hand hör till någon annan kategori. Eftersom kampanjsajter oftast ligger ute under en begränsad period, påminner vi här om tävlingsbestämmelsen att sajter måste finnas tillgängliga året ut för att kunna delta i tävlingen

• Medlemssajter

webbplatser vars huvudmålgrupp är medlemmar i en förening, organisation etc

• NGO-sajter

webbplatser som drivs av en ideell eller kommersiell organisation (non-governmental organization)

• Webbtidningar

webbplatser – inte pdf:er – som innehåller redaktionellt material såsom intervjuer, reportage, artiklar, recensioner, notiser, insändare och liknande

• Årsredovisningar/hållbarhetsredovisningar – webb

webbplatser (alternativt tydligt avgränsad del) – inte pdf:er – som innehåller en årsredovisning eller en hållbarhetsredovisning från börsbolag, företag, organisation, myndighet etc

SV – Partners

PARTNERS:    ArcticPaper180   GD180ny    grafkom_logo150     Trydellslog.mfj180 webbplatsen_logo_180

SV – Sidfot

Publishingpriset, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda
Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset är ett varumärke • Copyright © 1990–2017 Publishingpriset • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen