Tidsplan 2018

Foto: Stina Stjernkvist

 

Stegen till statyetten

 

8 januari 2018  Tävlingen öppnar för anmälningar.

8 januari – 28 februari  För små företag med max 2 personer 1.000 extra rabatt på gällande deltagaravgift.

8 januari – 31 mars 2018  Boka-tidigt-rabatt. Störst i början, mindre mot slutet av perioden.

30 april 2018  Sista dag för anmälan till ordinarie deltagaravgift.

31 maj 2018  Sista anmälningsdag.

Januari–maj 2018  Anmälningsperioden pågår från 8 januari till 31 maj. Du anmäler dig genom att ange kontaktuppgifter, tävlingsbidragets namn, målgrupp och syfte. Samtidigt skickar du in sex exemplar av tävlingsbidraget alternativt uppger webbadressen.

Januari–juni 2018  Juryns exekutiva utskott sammanställer inkomna tävlingsbidrag, kontrollerar att bidragen är producerade under rätt tidsperiod samt ser till att de ligger i rätt kategori. I början av juni görs också det första urvalet.

Juni 2018  Juryn får tillgång till tävlingsbidragen, inklusive information om bidragens målgrupp och syfte.

Juni–oktober 2018  Individuellt och tillsammans granskar, värderar och jämför juryledamöterna de tävlande bidragen. Bidragen bedöms utifrån olika kriterier såsom grafisk design, textinnehåll, visuellt innehåll, filmfoto samt användbarhet eller fysiskt utförande.

Månadsskiftet augusti–september 2018  Nu står det klart vilka som är nominerade. Vi kommunicerar nyheten till samtliga nominerade via mejl, och begär samtidigt in personnamn till diplomen. Dessa postas senare i 2 exemplar till kontaktpersonen för tävlingsbidraget. I samband med offentliggörandet får de nominerade även tillgång till det digitala nominerademblemet, att använda fritt i sin publicitet och marknadsföring.

Från och med nu går det att boka platser till prisutdelningen i Stockholm 7 november, där vi offentliggör samt uppmärksammar årets vinnare.

Augusti–september 2018  De nominerade presenteras i tävlingens nyhetsbrev, på tävlingens webbplats samt i olika pressmeddelanden. I slutet av oktober avslutas juryarbetet. Allt juryarbete sker under sekretess.

7 november 2018  Vinnarna i Publishingpriset 2018 offentliggörs på prisutdelningen i Stockholm och får motta juryns motivering samt statyetter och diplom. Såväl nominerade som vinnare får också ett häfte som visar hur juryn rangordnat tävlingsbidragen inom de olika bedömningsområdena.

7–8 november 2018  Vinnarna publiceras i nationella och regionala pressmeddelanden, i PublishingPrisNytt samt på tävlingens webbplats. Vinnare kan fritt använda tävlingens emblem i den egna marknadsföringen.

 

Nyheter kontinuerligt

Begär att få vårt nyhetsbrev, som kontinuerligt ger dig nyheter om tävlingen, statistik, uppgift om nominerade, vinnare och en hel del annat.

Begär nyhetsbrev

SV – Sidfot

Publishingpriset, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda
Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset är ett varumärke • Copyright © 1990–2017 Publishingpriset • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen