Tidsplan

Foto: Stina Stjernkvist

 

Stegen till statyetten

 

Tidsplan för 2018 kommer här strax efter årsskiftet

Februari–maj 2017  Anmälningsperioden pågår från början av februari till 31 maj. Du anmäler dig genom att ange kontaktuppgifter, tävlingsbidragets namn, målgrupp och syfte. Samtidigt skickar du in två exemplar och en pdf av tävlingsbidraget alternativt uppger webbadressen (motsvarande).

Februari–maj 2017  Juryns exekutiva utskott sammanställer inkomna tävlingsbidrag, kontrollerar att bidragen är producerade under rätt tidsperiod samt ser till att de ligger i rätt kategori. Nu görs också det första urvalet.

Juni 2017  Juryn får tillgång till tävlingsbidragen, inklusive information om bidragens målgrupp och syfte.

Juni–september 2017  Individuellt och tillsammans granskar, värderar och jämför juryledamöterna de tävlande bidragen. Bidragen bedöms utifrån olika kriterier såsom grafisk design, textinnehåll, visuellt innehåll, filmfoto samt användbarhet eller fysiskt utförande.

Augusti 2017  I slutet av augusti står det klart vilka som är nominerade. Vi kommunicerar nyheten till samtliga nominerade via mejl, och begär samtidigt in personnamn till diplomen. Dessa postas senare i 2 exemplar till kontaktpersonen för tävlingsbidraget. I samband med offentliggörandet får de nominerade även tillgång till det digitala nominerademblemet, att använda fritt i sin publicitet och marknadsföring.

Från och med nu går det att boka platser till prisutdelningen i Stockholm i oktober, där vi offentliggör samt uppmärksammar årets vinnare.

Augusti–september 2017  De nominerade presenteras i tävlingens nyhetsbrev PublishingPrisNytt, på tävlingens webbplats samt i olika pressmeddelanden. I slutet av september avslutas juryarbetet. Allt juryarbete sker under sekretess.

Oktober 2017  Vinnarna i Publishingpriset 2017 offentliggörs på prisutdelningen i Stockholm 23 oktober och får motta juryns motivering samt statyetter och diplom. Såväl nominerade som vinnare får också ett häfte som visar hur juryn rangordnat tävlingsbidragen inom de olika bedömningsområdena.

Oktober 2017  Vinnarna publiceras i nationella och regionala pressmeddelanden, i PublishingPrisNytt samt på tävlingens webbplats. Vinnare kan fritt använda vinnarfoton samt tävlingens emblem i den egna marknadsföringen och i pressmeddelanden etcetera.

 

Nyheter kontinuerligt

Begär att få nyhetsbrevet PublishingPrisNytt, som kontinuerligt ger dig nyheter om tävlingen, statistik, uppgift om nominerade, vinnare och en hel del annat.

Begär PublishingPrisNytt

SV – Partners

PARTNERS:    ArcticPaper180   GD180ny    grafkom_logo150     Trydellslog.mfj180 webbplatsen_logo_180

SV – Sidfot

Publishingpriset, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda
Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset är ett varumärke • Copyright © 1990–2017 Publishingpriset • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen