Vanliga frågor

Svar på vanliga frågor om Publishingpriset

 

Vad gör jag ifall jag inte vet i vilken kategori mitt tävlingsbidrag hör hemma?
Välj den kategori som du tycker passar bäst. Skulle vi finna att trycksaken/sajten/filmen hör till en annan kategori gör vi ett byte.

Kan man tävla med en webbplats som redan tävlat ett tidigare år?
Ja, eftersom en webbplats ständigt förändras och utvecklas.

Vi har producerat en tidning/sajt/film på tyska. Kan vi tävla med den?
Nej. Tävlingsbidragen måste vara på svenska eller engelska.

För en tid sedan färdigställde jag text, bild och layout till en trycksak som sedan inte publicerades. Kan jag tävla med den?
Nej. Trycksaken måste vara publicerad, dvs mångfaldigad och distribuerad till en målgrupp.

Vi förbereder just en webbplats, som bara ska ligga ute under sommaren. Kan vi tävla med den?
Nej. Webbplatsen måste vara åtkomlig för allmänheten senast från 1 juni och året ut.

Går det att tävla med en del av en webbplats?
Ja, under förutsättning att den är tydligt avgränsad, till exempel en webbutik som är en del av en webbplats. Konsultera oss via e-post anna@publishingpriset.org med länk till den tänkta avdelningen, om du är osäker.

Vi vill göra registreringen nu, men tävlingsbidraget blir inte färdig förrän senare. Går det bra?
Ja, ange i anmälningsformuläret beräknat datum då bidraget blir klart, vilket måste vara senast 31 maj.

Kan min broschyr/sajt/film tävla i flera kategorier?
Nej. En specifik trycksak/webbplats/film kan bara tävla i en kategori.

Kan en tidning/tidskrift tävla med flera olika nummer?
Nej, en specifik tidning/tidskrift kan bara tävla med ett nummer (en utgåva).

Jag undrar om det är möjligt att anmäla en årsredovisning från samma företag till både Årsredovisningar Webb och till låt oss säga Årsredovisningar börsbolag?
Ja, det går bra. En pappersvariant och en digital variant är ju två helt olika produkter. Samma sak gäller när en papperstidning har en webbtidning.

I vilken kategori ska man anmäla en CSR-redovisning?
I kategorin Rapporter. Se också kategorin Hållbarhetsredovisningar.

I vilken kategori ska vi anmäla vår hållbarhetsredovisning?
Print i kategorin Hållbarhetsredovisningar. Webbplats i kategorin Årsredovisningar/hållbarhetsredovisningar webb.

Kan man tävla med en pdf?
Nej, det finns ingen kategori för detta. Antingen måste det vara en trycksak eller en webbplats alternativt en tydligt avgränsad del av en webbplats.

Kan man vinna flera kategorier?
En viss webbplats/trycksak/film kan bara tävla i en kategori. Men det är fullt möjligt för en tävlande som ligger bakom mer än en webbplats/trycksak/film att vinna flera kategorier.

Jag vill tävla med tre olika tidningar/webbplatser/filmer. Måste jag fylla i en anmälan för varje?
Nej, det behöver du inte – anmälningsformuläret har plats för upp till nio tävlingsbidrag.

Hur görs bedömningarna av de insända alstren?
Juryns exekutiva utskott gör en första bedömning. Därefter går ett urval ur varje kategori vidare till hela juryn, som rangordnar inom fyra bedömningsområden. Inom varje kategori blir bidragen med högst poängsumma nominerade. Bland de nominerade väljer juryn sedan en vinnare för varje kategori samt utser de tre vinnarna av Publishingprisets Grand Prix.

Varför har ni ingen publik röstning?
Publik röstning innebär alltid en risk att tävlingsbidrag får poäng på andra grunder än de rent kvalitetsmässiga.

Hur många blir nominerade i varje kategori?
Fyra till åtta bidrag, beroende bland annat på antalet tävlande i kategorin och på bidragens kvalitet. Genomsnittliga antalet 2017 var 6,5 nominerade per kategori.

När får jag veta om jag blivit nominerad? Om jag vunnit?
De nominerade tillkännages i slutet av augusti på www.publishingpriset.org samt i vårt digitala nyhetsbrev. Samtliga nominerade meddelas dessutom per mejl. Vinnarna tillkännages på prisutdelningen i Stockholm i oktober/november 2018.

Hur sprider ni information om nominerade och vinnare?
Via pressmeddelanden till relevanta (nyhets)webbplatser samt till dags- och fackpress. Dessutom publiceras nominerade och vinnare på www.publishingpriset.org.

Svar på andra frågor

Tveka inte att mejla eller ringa om du har en fråga.
Mejl: anna@publishingpriset.org
Tfn: 031-50 00 30

SV – Partners

PARTNERS:    ArcticPaper180   GD180ny    grafkom_logo150     Trydellslog.mfj180 webbplatsen_logo_180

SV – Sidfot

Publishingpriset, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda
Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset är ett varumärke • Copyright © 1990–2017 Publishingpriset • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen