Coronaviruset och Publishingpriset 2021

Coronapandemin och Publishingpriset 2021

Själva tävlingen fungerar precis som vanligt

• Du anmäler tävlingsbidrag i det digitala formuläret.
• Juryn utser ett antal nominerade i varje tävlingskategori.
• Varje nominerad får två diplom.
• Emblem som utvisar nomineringen kan laddas ner från vår webbplats och får användas i marknadskommunikationen.
• Juryn utser guld- och silvervinnare i varje tävlingskategori samt mottagare av tre Publishingprisets Grand Prix.
• Varje guldvinnare får en statyett, två gulddiplom samt guldvinnaremblem.
• Varje silvervinnare får två silverdiplom samt silvervinnaremblem.

Prisutdelningen

På grund av osäkerheter kring pandemin har vi tvingats fatta beslut att inte heller i år arrangera någon fysisk prisutdelning. Vinnarna tillkännages digitalt. Statyetter och diplom översänds postledes.

Denna sida senast uppdaterad 2021-05-17

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset ® är ett registrerat varumärke • Copyright © 1990–2021 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen