19aug

Finalisterna 2020 klara

Publishingprisets tolv juryledamöter har under september arbetat med årets tävlingsbidrag. Nu är finalisterna (dvs nomineringarna) klara.

Nominerade – film
Nominerade – print
Nominerade – webb

Juryarbetet i coronatider
Publishingprisets juryarbete under coronapandemin har hittills varit oförändrat. Var och en av ledamöterna har liksom tidigare år bedömt de tävlande bidragen på var sitt håll. I film- och webbkategorierna (givetvis) digitalt, och i print genom att ha de tävlande trycksakerna på plats i bostaden.

Senare i oktober kommer juryn att ha videomöten för att utse kategorivinnare samt mottagare av tre Publishingprisets Grand Prix. Att dessa möten är digitala i stället för fysiska är det enda som skiljer årets juryarbete från det sedvanliga.

Vilka vinnarna blir kommer att tillkännages i november.

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset ® är ett registrerat varumärke • Copyright © 1990–2020 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen