Tidsplan 2019

Foto Stina Stjernkvist

 

Stegen till statyetten

 

7 januari 2019  Tävlingen öppnar för anmälningar.

31 maj 2019 (förlängt till 5 juni)  Sista anmälningsdag.

Januari–juni 2019  Anmälningsperioden pågår från 7 januari till 31 maj (förlängt till 5 juni). Du anmäler dig genom att ange kontaktuppgifter, tävlingsbidragets namn, målgrupp och syfte. Samtidigt skickar du in sex exemplar av tävlingsbidraget alternativt uppger webbadressen.

Januari–juni 2019  Tävlingskansliet sammanställer inkomna tävlingsbidrag, kontrollerar att bidragen är producerade under rätt tidsperiod samt ser till att de ligger i rätt kategori.

Juni 2019  Juryn får tillgång till tävlingsbidragen, inklusive information om bidragens målgrupp och syfte.

Juni–oktober 2019  Individuellt och tillsammans granskar, värderar och jämför juryledamöterna de tävlande bidragen. Bidragen bedöms utifrån olika kriterier såsom till exempel grafisk design, textinnehåll, visuellt innehåll, filmfoto samt användbarhet eller fysiskt utförande.

Ca 1 september 2019  Nu står det klart vilka som är nominerade. Vi kommunicerar nyheten till samtliga nominerade via mejl, och begär samtidigt in personnamn till diplomen. Dessa postas senare i 2 exemplar till kontaktpersonen för tävlingsbidraget. I samband med offentliggörandet får de nominerade även tillgång till det digitala nominerademblemet, att använda fritt i sin publicitet och marknadsföring.

Från och med nu går det att boka platser till prisutdelningen i Stockholm 5 november, där vi offentliggör samt uppmärksammar årets vinnare.

September–oktober 2019  De nominerade presenteras i tävlingens nyhetsbrev, på tävlingens webbplats samt i olika pressmeddelanden. I slutet av oktober avslutas juryarbetet. Allt juryarbete sker under sekretess.

5 november 2019  – eftermiddag och kväll. Vinnarna i Publishingpriset 2019 offentliggörs under prisutdelningen på Berns i Stockholm och får motta juryns motivering samt statyetter och diplom. Såväl nominerade som vinnare får också ett häfte som visar hur juryn rangordnat tävlingsbidragen inom de olika bedömningsområdena. Prisutdelningen är dessutom ett utmärkt tillfälle att nätverka.

5–6 november 2019  Vinnarna publiceras i nationella och regionala pressmeddelanden, i Publishingprisets nyhetsbrev samt på tävlingens webbplats. Vinnare kan fritt använda tävlingens emblem i den egna marknadsföringen.

 

Nyheter kontinuerligt

Begär att få vårt nyhetsbrev, som kontinuerligt ger dig nyheter om tävlingen, statistik, uppgift om nominerade, vinnare och en hel del annat.

Begär nyhetsbrev

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset ® är ett registrerat varumärke • Copyright © 1990–2019 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen