Tidsplan 2020

Foto Stina Stjernkvist

 

Stegen till statyetten

 

20 januari 2020  Tävlingen öppnar för anmälningar.

20 augusti 2020  Sista anmälningsdag (till följd av coronapandemin förlängt från tidigare meddelat datum).

Januari–augusti 2020  Anmälningsperioden pågår från 20 januari till 20 augusti. Du anmäler dig genom att ange kontaktuppgifter, tävlingsbidragets namn, målgrupp och syfte. Samtidigt skickar du in sex exemplar av tävlingsbidraget alternativt uppger webbadressen.

Januari–augusti 2020  Tävlingskansliet sammanställer inkomna tävlingsbidrag, kontrollerar att bidragen är producerade under rätt tidsperiod samt ser till att de ligger i rätt kategori.

Augusti–oktober 2020  Individuellt och tillsammans granskar, värderar och jämför juryledamöterna de tävlande bidragen. Bidragen bedöms utifrån olika kriterier såsom till exempel grafisk design, textinnehåll, visuellt innehåll, filmfoto samt användbarhet eller fysiskt utförande.

Oktober 2020  Nu står det klart vilka som är nominerade. Vi kommunicerar nyheten till samtliga nominerade via mejl. Diplom som utvisar nomineringen postas senare i 2 exemplar till kontaktpersonen för tävlingsbidraget. I samband med offentliggörandet får de nominerade även tillgång till det digitala nominerademblemet, att använda fritt i sin publicitet och marknadsföring.

Oktober 2020  De nominerade presenteras i tävlingens nyhetsbrev, på tävlingens webbplats samt i olika pressmeddelanden. I slutet av oktober avslutas juryarbetet. Allt juryarbete sker under sekretess.

November 2020 Vinnarna i Publishingpriset 2020 offentliggörs. Det kommer inte att gå att arrangera en traditionell prisutdelning i år. Vi återkommer med detaljerna kring detta.

November 2020  Vinnarna publiceras i nationella och regionala pressmeddelanden, i Publishingprisets nyhetsbrev samt på tävlingens webbplats. Vinnare kan fritt använda pristävlingens vinnaremblem i den egna marknadsföringen.

Se Coronapandemin och Publishingpriset 2020

 

Nyheter kontinuerligt

Begär att få vårt nyhetsbrev, som kontinuerligt ger dig nyheter om tävlingen, statistik, uppgift om nominerade, vinnare och en hel del annat.

Begär nyhetsbrev

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset ® är ett registrerat varumärke • Copyright © 1990–2020 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen