Tidsplan 2021

Foto Stina Stjernkvist

 

Stegen till statyetten


18 januari 2021
  
Tävlingen öppnar för anmälningar.

Januari–18 augusti 2021  Anmälningsperioden pågår från 18 januari till 18 augusti (förlängt från 31 maj). Du anmäler dig genom att ange kontaktuppgifter, tävlingsbidragets namn samt dess målgrupp och syfte. Samtidigt skickar du in sex exemplar av tävlingsbidraget alternativt uppger webbadressen. Om tävlingsbidraget ännu inte är klart när du gör din anmälan, så meddelar du ungefärligt datum för när vi får det.

Januari–augusti 2021  Tävlingskansliet sammanställer inkomna tävlingsbidrag och ser till att de ligger i rätt kategori.

18 augusti 2021  Sista anmälningsdag.

Augusti–september 2021  Individuellt och tillsammans granskar, värderar och jämför juryledamöterna de tävlande bidragen. Bidragen bedöms utifrån olika kriterier såsom till exempel grafisk design, textinnehåll, visuellt innehåll, filmfoto samt användbarhet eller fysiskt utförande.

Oktober 2021  Nu står det klart vilka som är nominerade. Vi kommunicerar nyheten till samtliga nominerade via mejl. Diplom som utvisar nomineringen postas senare i två exemplar till kontaktpersonen för tävlingsbidraget. I samband med offentliggörandet får de nominerade även tillgång till det digitala nominerademblemet, att använda fritt i sin publicitet och marknadsföring.

Oktober 2021  De nominerade presenteras i Publishingprisets nyhetsbrev, på tävlingens webbplats samt i pressmeddelanden. I slutet av oktober avslutas juryarbetet. Allt juryarbete sker under sekretess.

17 november 2021 Guldvinnarna i Publishingpriset 2021 erhåller sina statyetter och diplom med bud på förmiddagen. Guld- och silvervinnarna tillkännages på eftermiddagen på publishingpriset.org. Silverdiplomen anländer brevledes med början den 17 november. Årets tre vinnare av Grand Prix kommer i stället för besök av bud att få besök av en fotograf, som överlämnar Grand Prix-statyett och diplom. Det kommer i samband med det även att bli fotografering. Grand Prix-vinnarna kontaktas därefter av vår journalist för intervju.Vinnarna publiceras i nationella och regionala pressmeddelanden och i Publishingprisets nyhetsbrev. Vinnare kan fritt använda pristävlingens vinnaremblem (guld, silver, svenska, engelska) i den egna marknadsföringen.

Denna sida senast uppdaterad 2021-11-05

Se Coronapandemin och Publishingpriset 2021

 

Nyheter kontinuerligt

Begär att få Publishingprisets nyhetsbrev, som kontinuerligt ger dig nyheter om tävlingen, statistik, uppgift om nominerade, vinnare och en hel del annat.

Begär nyhetsbrev

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset ® är ett registrerat varumärke • Copyright © 1990–2021 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen