Tidsplan 2022

Foto Stina Stjernkvist

 

Stegen till statyetten


17 januari 2022
  
Tävlingen öppnar för anmälningar.

Januari–juni 2022  Anmälningsperioden pågår från 17 januari till 7 juni (förlängt från 31 maj). Du anmäler dig genom att ange kontaktuppgifter, tävlingsbidragets namn samt dess målgrupp och syfte. Samtidigt skickar du in sex exemplar av tävlingsbidraget alternativt uppger webbadressen. Om tävlingsbidraget ännu inte är klart när du gör din anmälan, så meddelar du ungefärligt datum för när vi får det.

7 juni (förlängt från 31 maj) 2022  Sista anmälningsdag.

Januari–juni 2022  Tävlingskansliet sammanställer inkomna tävlingsbidrag och ser till att de ligger i rätt kategori.

Juni–augusti 2022  Individuellt och tillsammans granskar, värderar och jämför juryledamöterna de tävlande bidragen. Bidragen bedöms utifrån olika kriterier såsom till exempel copy, grafisk design, text, visuella komponenter, filmfoto samt användbarhet eller pappersval.

September 2022  De nominerade tillkännages i Publishingprisets nyhetsbrev, på tävlingens webbplats samt i pressmeddelanden. Vi kommunicerar dessutom nyheten till samtliga nominerade via mejl. Diplom som utvisar nominering postas senare i två exemplar till kontaktpersonen för tävlingsbidraget. I samband med offentliggörandet får de nominerade även tillgång till det digitala nominerademblemet, att använda fritt i sin marknadsföring. Så snart de nominerade har presenterats går det att göra anmälningar till prisutdelningen.

Oktober 2022  I slutet av oktober avslutas juryarbetet. Allt juryarbete sker under sekretess. Resultatet yppas inte till någon förrän det tillkännages under prisutdelningen.

9 november 2022  Prisutdelning på Berns Salonger i Stockholm med Jesper Rönndahl som programledare.

November 2022  Vinnarna publiceras i nationella och regionala pressmeddelanden och i Publishingprisets nyhetsbrev. Vinnare kan fritt använda pristävlingens vinnaremblem (guld, silver, svenska, engelska) i den egna marknadsföringen.

Sidan uppdaterad 2022-05-31

Se dessutom Coronapandemin och Publishingpriset 2022

 

Nyheter kontinuerligt

Begär att få Publishingprisets nyhetsbrev, som kontinuerligt ger dig nyheter om tävlingen, statistik, uppgift om nominerade, vinnare och en hel del annat.

Begär nyhetsbrev

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset ® är ett registrerat varumärke • Copyright © 1990–2022 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen