Bedömningskriterier Publishingpriset Student

Kriterier för juryns bedömning

Publishingpriset Student omfattar två tävlingskategorier – Annons och Film. För de båda kategorierna finns fyra bedömningsområden. Inom varje bedömningsområde granskar juryn tävlingsbidragen utifrån en uppsättning skräddarsydda kriterier. Härigenom säkerställs den djuplodande jurybedömning som är Publishingprisets signum.

 

Listan är uppställd så här:

TÄVLINGSKATEGORI

BEDÖMNINGSOMRÅDE

– vad som bedöms [detaljer] Kriterier

 

ANNONS

 

COPY

– förmåga att förstärka och kommunicera budskapet [annonsens verbala uttryck och förmåga att väcka intresse].
Ton, anslag, begriplighet, målgruppsanpassning, kvalitet, identitet.

DESIGN

– visualisering av idén/budskapet [form, layout, typografi, färg, estetik, dragningskraft, blickfång, CTA].
Kreativitet, nytänkande, målgruppsanpassning, identitet, tydlighet, kvalitet.

IDÉ

– bärande idé/grepp för att nå presenterat syfte*
Originalitet, verkshöjd, kreativitet, wow-effekt.

VISUELLA KOMPONENTER**

– förmåga att förstärka och kommunicera budskapet [uttryck, stil, anslag, visuellt manér, färgskala].
Relevans, kommunikativ kraft, identitet, originalitet, kvalitet, målgruppsanpassning, verkshöjd.

–––

* Avser syftet, inte eventuella mätbara mål.
** Foton, teckningar, grafik, övriga bildliknande inslag.

 

FILM

 

MANUS

– förmåga att kommunicera budskapet och föra berättelsen framåt [dramaturgisk modell, berättarkomponenter, karaktärer, dramaturgiska grepp].
Begriplighet, anslag, ton, trovärdighet, målgruppsanpassning, konsekvens, kvalitet, identitet.

DESIGN

– visualisering av berättelsen/budskapet [kostym, mask/smink, rekvisita, grafik, scenografi, effekter, color grading].
Atmosfär, tydlighet, målgruppsanpassning, identitet, konsekvens, kvalitet, nytänkande, verkshöjd.

REGI

– hur budskapet kommuniceras [skådespeleri, dramaturgi, uttolkning av manus, ljuddesign/musik, utförande, digital redigering, tempo].
Tydlighet, känsla, kvalitet, estetik, trovärdighet.

FILMFOTO

– förmåga att kommunicera och förstärka budskapet [bildkomposition, bildstil, färger, kamerarörelser, kameravinklar, tempo, ljus].
Känsla, konsekvens, tydlighet, kvalitet, målgruppsanpassning, verkshöjd.