Om begreppet publishing

I begynnelsen var publishing

En bit in på 1500-talet började man i England använda ordet publishing i betydelsen att ge ut en bok.

Till Sverige kom ordet publicera 1554. Därefter debuterade informationsspridningstermerna i svenska språket så här:

1782 publicitet
1824 publicist
1868 reklam
1948 design
1959 marketing
1985 desktop publishing

Det senaste tillskottet i floran av termer är content marketing, som användes första gången på engelska 1996 och som 2015 invaderade det svenska språket – i enstaka fall benämnt innehållsmarknadsföring.

Källor

• The chronology of words and phrases – a thousand years in the history of English. Av Linda Flavell & Roger Flavell. 1999. Kyle Cathie
• Nationalencyklopedins ordbok