Bedömningskriterier

Kriterier för juryns bedömning

Publishingpriset omfattar fem ordinarie tävlingsavdelningar – Annons, Digital publikation, Film, Print och Webb. För varje avdelning finns tre till fyra bedömningsområden. Inom varje bedömningsområde granskar juryn tävlingsbidragen utifrån en uppsättning skräddarsydda kriterier. Härigenom säkerställs den djuplodande jurybedömning som är Publishingprisets signum.

Bedömningskriterier för Publishingpriset Student.

 

Listan är uppställd så här:

TÄVLINGSAVDELNING

BEDÖMNINGSOMRÅDE

– vad som bedöms [detaljer] Kriterier

 

ANNONS

 

COPY

– förmåga att förstärka och kommunicera budskapet [annonsens verbala uttryck och förmåga att väcka intresse].
Ton, anslag, begriplighet, målgruppsanpassning, kvalitet, identitet.

DESIGN

– visualisering av idén/budskapet [form, layout, typografi, färg, estetik, dragningskraft, blickfång, CTA].
Kreativitet, nytänkande, målgruppsanpassning, identitet, tydlighet, kvalitet.

IDÉ

– bärande idé/grepp för att nå presenterat syfte*
Originalitet, verkshöjd, kreativitet, wow-effekt.

VISUELLA KOMPONENTER**

– förmåga att förstärka och kommunicera budskapet [uttryck, stil, anslag, visuellt manér, färgskala].
Relevans, kommunikativ kraft, identitet, originalitet, kvalitet, målgruppsanpassning, verkshöjd.

–––

* Avser syftet, inte eventuella mätbara mål.
** Foton, teckningar, grafik, övriga bildliknande inslag.

 

 

DIGITAL PUBLIKATION

 

TEXT

– förmåga att kommunicera budskap/ämne [väcka intresse, behålla läsaren, förtydliga, samverka med och förstärka det visuella innehållet].
Begriplighet, anslag, identitet, trovärdighet, målgruppsanpassning, konsekvens, kvalitet.

DESIGN

– förmåga att väcka intresse samt att framhäva och strukturera innehållet utifrån kommunikativt syfte [grafisk form, layout, interaktivitet, typografi, färg, estetik].
Kreativitet, tydlighet, tillgänglighet, stilsäkerhet, känsla, konsekvens, kvalitet, verkshöjd.

VISUELLA KOMPONENTER*

– förmåga att kommunicera och förstärka budskapet [komposition, färgskala, ljus, anslag, stil, visuellt manér].
Kommunikativ kraft, känsla, konsekvens/variation, kvalitet, målgruppsanpassning, verkshöjd, hantverksskicklighet.

–––

*Foton, teckningar, grafik, övriga bildliknande inslag.

 

 

FILM

 

MANUS

– förmåga att kommunicera budskapet och föra berättelsen framåt [dramaturgisk modell, berättarkomponenter, karaktärer, dramaturgiska grepp].
Begriplighet, anslag, ton, trovärdighet, målgruppsanpassning, konsekvens, kvalitet, identitet.

DESIGN

– visualisering av berättelsen/budskapet [kostym, mask/smink, rekvisita, grafik, scenografi, effekter, color grading].
Atmosfär, tydlighet, målgruppsanpassning, identitet, konsekvens, kvalitet, nytänkande, verkshöjd.

REGI

– hur budskapet kommuniceras [skådespeleri, dramaturgi, uttolkning av manus, ljuddesign/musik, utförande, digital redigering, tempo].
Tydlighet, känsla, kvalitet, estetik, trovärdighet.

FILMFOTO

– förmåga att kommunicera och förstärka budskapet [bildkomposition, bildstil, färger, kamerarörelser, kameravinklar, tempo, ljus].
Känsla, konsekvens, tydlighet, kvalitet, målgruppsanpassning, verkshöjd.

 

 

PRINT

 

TEXT

– förmåga att kommunicera budskap/ämne [väcka intresse, behålla läsaren, förtydliga, samverka med och förstärka det visuella innehållet].
Begriplighet, anslag, identitet, trovärdighet, målgruppsanpassning, konsekvens, kvalitet.

DESIGN

– förmåga att väcka intresse samt att framhäva och strukturera innehållet utifrån kommunikativt syfte [grafisk form, layout, typografi, färg, estetik].
Kreativitet, tydlighet, tillgänglighet, stilsäkerhet, känsla, konsekvens, kvalitet, verkshöjd.

TREP

– trycksaken som fysisk produkt [tryck, repro, efterbehandling/bokbinderi, pappersval].
Kvalitet, hållbarhet, känsla, finish, perfektion, yrkesskicklighet, verkshöjd.

VISUELLA KOMPONENTER*

– förmåga att kommunicera och förstärka budskapet [komposition, färgskala, ljus, anslag, stil, visuellt manér].
Kommunikativ kraft, känsla, konsekvens/variation, kvalitet, målgruppsanpassning, verkshöjd, hantverksskicklighet.

–––

*Foton, teckningar, grafik, övriga bildliknande inslag.

 

 

WEBB

 

TEXT

– förmåga att kommunicera budskap/ämne [väcka intresse, behålla besökaren, strukturera och förtydliga].
Struktur, begriplighet, trovärdighet, ton, målgruppsanpassning, konsekvens, kvalitet.

DESIGN

– förmåga att väcka intresse, framhäva och strukturera innehållet utifrån kommunikativt syfte [form, layout, typografi, färg, navigering, animering, CTA].
Responsivitet, struktur, identitet, tillgänglighet, interaktivitet, målgruppsanpassning, konsekvens, känsla, kvalitet.

ANVÄNDBARHET

– hur webbplatsens syfte och innehåll kommuniceras på ett effektivt och tillgängligt sätt [navigation, sökfunktion, interaktionsdesign, tillgänglighet, läsbarhet, hastighet].
Relevans, målgruppsanpassning, tydlighet, struktur, kvalitet, funktionalitet, konsekvens, responsivitet.

VISUELLA KOMPONENTER*

– förmåga att kommunicera och förstärka budskapet/innehållet [färgskala, ljus, uttryck, idé, visuellt manér].
Kommunikativ kraft, relevans, målgruppsanpassning, tydlighet, enhetlighet, känsla, kvalitet.

–––

*Foton, video, teckningar, grafik, övriga bildliknande inslag.