Bedömningskriterier

Kriterier för juryns bedömning

 

 

FILMER

 

Design

DETTA BEDÖMS
Grafiska lösningar, klippning, kostym, mask/smink, scenografi, specialeffekter
KRITERIER
Tydlighet Struktur, anpassning till visning på skärm
Intryck Anpassning till kommunikativt syfte och målgrupp(er)
Kvalitet Rytm, tempo, omsorg om detaljerna
Verkshöjd

Filmfoto

DETTA BEDÖMS
Foto, kamerarörelser, ljussättning
KRITERIER
Tydlighet Innehåll, symbolik
Intryck Anpassning till kommunikativt syfte och målgrupp(er)
Kvalitet Flöde, komposition, omsorg om detaljerna
Verkshöjd

Ljud

DETTA BEDÖMS
Ljuddesign, musik, voice-over, ljudeffekter, hörbarhet
KRITERIER
Tydlighet Innehåll, symbolik
Intryck Anpassning till kommunikativt syfte och målgrupp(er)
Kvalitet Förstärkning av budskap och stämning, omsorg om detaljerna
Verkshöjd

Regi

DETTA BEDÖMS
Den grad i vilken filmen förmedlar budskapet till målgruppen/målgrupperna
KRITERIER
Tydlighet Budskapets begriplighet
Intryck Anpassning till kommunikativt syfte och målgrupp(er) både vad gäller fakta och känsla
Kvalitet Dramaturgi, ljud, skådespeleri, omsorg om detaljerna
Verkshöjd

 

 

PRINT

 

Design

DETTA BEDÖMS
Grafisk form, typografi och layout
KRITERIER
Tydlighet Struktur, läslighet
Identitet Konsekvens
Relevans Anpassning till kommunikativt syfte och målgrupp(er)
Kvalitet Komposition, omsorg om detaljerna
Verkshöjd

Textinnehåll

DETTA BEDÖMS
Brödtext, bildtexter, rubriker och övriga verbala komponenter
KRITERIER
Tydlighet Budskapets begriplighet, samverkan med det visuella innehållet
Identitet Konsekvens
Relevans Anpassning till kommunikativt syfte och målgrupp(er)
Kvalitet Komposition, omsorg om detaljerna
Verkshöjd

TREP (tryck, repro, efterbehandling, pappersval)

DETTA BEDÖMS
Trycksaken som fysisk produkt
KRITERIER
Tryck Tryckteknik, miljömedvetenhet
Repro Tryckanpassning, rasteranvändning
Efterbehandling Tekniskt utförande, miljömedvetenhet
Pappersval Känsla, teknisk anpassning, miljömedvetenhet
Relevans Anpassning till kommunikativt syfte och målgrupp(er)
Kvalitet Omsorg om detaljerna
Verkshöjd

Visuellt innehåll

DETTA BEDÖMS
Foton, teckningar, grafik och övriga visuella komponenter
KRITERIER
Tydlighet Innehåll, symbolik, samverkan med textinnehållet
Identitet Stil/manér
Relevans Anpassning till kommunikativt syfte och målgrupp(er)
Kvalitet Komposition, omsorg om detaljerna
Verkshöjd

 

 

WEBBPLATSER

 

Användbarhet

DETTA BEDÖMS
Den grad i vilken besökarna kan använda webbplatsen för att uppnå specifika mål på ett effektivt och tillfredsställande sätt
KRITERIER
Hitta Navigation, sökning
Göra Interaktionsdesign
Fokus Relevans för och anpassning till målgruppen
Upplevelse Kvalitet på utförandet
Tillgänglighet Möjlig för alla att använda
Verkshöjd

Design

DETTA BEDÖMS
Typografi och layout
KRITERIER
Tydlighet Struktur, läslighet, anpassning till visning och läsning på skärm
Identitet Konsekvens
Relevans Anpassning till kommunikativt syfte och målgrupp(er)
Tillgänglighet Anpassning till målgruppen/målgrupperna
Kvalitet Komposition, omsorg om detaljerna
Verkshöjd

Textinnehåll

DETTA BEDÖMS
Texter, rubriker
KRITERIER
Tydlighet Budskapets begriplighet, samverkan med det visuella innehållet
Identitet Konsekvens
Relevans Anpassning till kommunikativt syfte och målgrupp(er), innehållet uppdaterat kontinuerligt, adekvat utnyttjande av sociala medier
Tillgänglighet Anpassning till målgruppen/målgrupperna
Kvalitet Komposition, omsorg om detaljerna
Verkshöjd

Visuellt innehåll

DETTA BEDÖMS
Foton, teckningar, grafik, video
KRITERIER
Tydlighet Innehåll, symbolik, samverkan med det verbala innehållet
Identitet Stil/manér
Relevans Anpassning till kommunikativt syfte och målgrupp(er), innehållet uppdaterat kontinuerligt, adekvat utnyttjande av sociala medier
Tillgänglighet Anpassning till målgruppen/målgrupperna
Kvalitet Komposition, flöde, omsorg om detaljerna
Verkshöjd

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset ® är ett registrerat varumärke • Copyright © 1990–2021 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen