Kort-kort om Publishingpriset


Foto: Stina Stjernkvist

Pristävlingen för film, print och webb

 

Heltäckande

• Ett 40-tal kategorier, varav mer än hälften är unika för Publishingpriset.
• Alla aspekter bedöms:  textinnehåll, visuella inslag, form, regi, användbarhet, tryckkvalitet.

Öppen

• Juryns bedömningskriterier är offentliga.
• Alla nominerade får i detalj ta del av juryns rangordningspoäng.

Oberoende

• Ingen koppling till branschorganisationer.
• Finansieras helt och hållet av deltagaravgifter.

 

Mer utförlig beskrivning av Publishingpriset

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset ® är ett registrerat varumärke • Copyright © 1990–2021 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen