Kort-kort om Publishingpriset


Foto: Stina Stjernkvist

Pristävlingen för annons, digitala publikationer, film, print och webb

 

Heltäckande

• Ett 40-tal kategorier, varav mer än hälften är unika för Publishingpriset.
• Alla aspekter bedöms:  textinnehåll, visuella inslag, form, regi, copy, användbarhet, tryckkvalitet.

Öppen

• Juryns bedömningskriterier är offentliga.
• Alla nominerade får i detalj ta del av juryns rangordningspoäng.

Oberoende

• Ingen koppling till branschorganisationer.
• Finansieras helt och hållet av deltagaravgifter.

 

Mer utförlig beskrivning av Publishingpriset