Jury

2019 års jury kommer här under våren.

Juryn för Publishingpriset 2018

Juryn består av verksamma kommunikatörer som granskar, värderar och jämför tävlingsbidragen.

Om ett budskap ska nå fram krävs så mycket mer än god form. Det handlar om helheten. Just därför bedömer Publishingprisets jury också textinnehåll och visuellt innehåll samt – beroende på typ av tävlingsbidrag – regi (film), fysiskt utförande (print) och användbarhet (webbplats).

 

JURYNS EXEKUTIVA UTSKOTT

Lillemor Bulukin, grafisk designer, kommunikationskonsult, juryns ständiga sekreterare.

Björn Karlsson, instiftade Publishingpriset år 1990, juryns ordförande.

 

ÖVRIGA LEDAMÖTER

Lars Ahlkvist, grafiker med examen från Konstindustriskolan i Göteborg. Insiktsfull yrkesman med sakkunskap inom såväl boktryck som offset och digitaltryck. Lång karriär som tryckeriägare.

Caroline Birgersson, digital innehållsstrateg och UX-copywriter med en spets inom redaktionellt innehåll, från byrån Birger&Blom. Föreläsare och kursansvarig på Berghs.

Moa Blomkvist, digital innehållsstrateg och UX-copywriter med tonvikt på SEO, från byrån Birger&Blom. Föreläsare och kursansvarig på Berghs.

Anna Clarén, fotograf, utbildningsansvarig på Nordens Fotoskola Biskops-Arnö, vinnare av Svenska Fotobokspriset, aktuell med en kommande fotobok och åtföljande utställning.

Björn Ericstam, meningsbyggare, berättare, producent.

Lasse Liljeholm, ljudläggare, ljuddesigner, inspelningstekniker, medverkat i över 70 långfilmer, vinnare av Guldbaggen.

Jörgen Nordqvist, design director, har haft ett flertal uttagna böcker i Svensk Bokkonst, nomineringar och prisad i Kolla! men också nomineringar i Publishingpriset.

Nicole Pergament Crona, filmregissör, producent, manusförfattare och etnolog. Lång erfarenhet av industri- och informationsfilm, reklam- och dokumentärfilm, kort- och långfilm samt TV.

Camilla Sundberg, User Experience Lead på den digitala byrån Cloud Nine. Kursansvarig, för digital design, på Berghs.

Tommy Sundström, interaktionsdesigner, författare till Användbarhetsboken, initiativtagare till Vägledning för webbutveckling.

Ingegärd Waaranperä, teaterkritiker på Dagens Nyheter sedan 1986, numera frilans. Redaktör, lektör och korrekturläsare för bland annat förlaget Ordfront.

 

JURYARBETET
Under sommarmånaderna pågår arbetet med att rangordna och poängsätta de tävlande bidragen i varje tävlingskategori. Juryn utser sedan i tur och ordning nominerade, vinnare och Grand Prix-mottagare samt formulerar vinnarmotiveringar. Arbetet avslutas i oktober. Juryledamöterna har tystnadsplikt och får inte utanför juryn prata om inkomna tävlingsbidrag.

Filmbidrag bedöms utifrån
• design
• filmfoto
• ljud
• regi

Printbidrag bedöms utifrån
• design
• textinnehåll
• tryck, repro, efterbehandling, pappersval
• visuellt innehåll

Webbplatsbidrag bedöms utifrån
• användbarhet
• design
• verbalt innehåll
• visuellt innehåll

Fullständiga kriterier finns på sidan Bedömningskriterier

 

Fotnot
I några fall meddelar en juryledamot jäv, varvid ledamoten inte deltar i beslut rörande en eller flera tävlingskategorier.

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset är ett varumärke • Copyright © 1990–2019 Publishingpriset AB • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen