Diplomunderlag

Underlag för eventuella kommande diplom

I den anmälan till Publishingpriset som vi fått från dig har du kunnat uppge namn på ett eller flera företag – till exempel uppdragsgivare och byrå. Om du inte har gjort det, så får du möjlighet att göra det nu. I formuläret kan du även komplettera med personnamn, samt personernas företagstillhörighet/titel/funktion. Om ditt tävlingsbidrag i höst blir nominerat, så kommer uppgifterna att användas till diplomen som utvisar nominering samt eventuella senare vinnardiplom.

Texten i exemplet nedan är hämtat från ett tidigare tävlingsår – den rödmarkerade delen motsvarar det som du kan lägga till nu.

Notera att vi gärna tar texten enligt följande:
• i ett flöde, det vill säga utan radmatningar
• med kolon efter respektive företagsnamn
• med titel/funktion inom parentes, och kommatecken mellan personerna
• med punkt innan nästa företag, i förekommande fall.

EXEMPEL:
Ice Hotel Art & Design
Oh My! på uppdrag av Icehotel. Oh My!: Emelie Andersson (projektledare), Sophie Lokko (skribent), Fanny Holländer (ad, grafisk formgivare). Icehotel: Beatrice Karlsson (redaktör, skribent), Josefin Lindberg (redaktör, skribent), Asaf Kliger (fotograf).

Fyll i ett formulär för varje tävlingsbidrag.