Grand Prix 2023

Publishingprisets Grand Prix 2023

Grand Prix tilldelas de bidrag som juryn har befunnit vara bäst av alla i de olika tävlingsavdelningarna. Här presenteras vinnarna av årets Grand Prix Annons, Grand Prix Digital publikation, Grand Prix Film, Grand Prix Print och Grand Prix Webb.

 

 

Publishingprisets GRAND PRIX Annons 2023

WaterAid – ToalettRoulette
För en tydlig och slagkraftig annons som når hela vägen!
Tomorro’ AB på uppdrag av WaterAid.
Anmäld till Publishingpriset av Tomorro’ AB

 

Publishingprisets GRAND PRIX Digital publikation 2023

SKF Årsredovisning 2022
För stor variation och utmärkt utnyttjande av mediet.
Solberg Kommunikation på uppdrag av SKF.
Anmäld till Publishingpriset av Solberg Kommunikation

 

Publishingprisets GRAND PRIX Film 2023

Hörby kommun, rekryteringsfilm Vård och omsorg
För taktilt och känsligt berättande i en film som berör.
Infab Kommunikation och Camp David på uppdrag av Hörby kommun.
Anmäld till Publishingpriset av Infab Kommunikation

 

Publishingprisets GRAND PRIX PRINT 2023

Vanliga människor
För en bok som går rakt in i hjärtat.
OTW på uppdrag av Samhall. OTW: Kristian Strand (Form), Mats Hiort av Ornäs (Layout), Frida Henke (Textredaktör, skribent), Fredrik Wallin (Skribent), Sofia Zetterman (Skribent), Frida Henke (Projektledning), Alexandra Pettersson (Projektledning). Samhall: Joakim Hesselman (Redaktör). Frilans: Märta Thisner (Fotograf). Tryckeri: Åtta45.
Anmäld till Publishingpriset av OTW

 

Publishingprisets GRAND PRIX Webb 2023

Stockholm Business Region
För en digital upplevelse och en fröjd för ögat.
Fröjd Interactive på uppdrag av Stockholm Business Region.
Anmäld till Publishingpriset av Fröjd Interactive