Om tävlingen

 

 

Publishingpriset

En årlig jurybedömd tävling för filmer, webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker och andra trycksaker – på svenska eller engelska.

Sedan år 1990 har vi delat ut Publishingpriset för lovvärd redaktionell kommunikation och marknadskommunikation.
• Printkategorier sedan 1990
• Webbkategorier sedan 2004
• Filmkategorier sedan 2015

Publishingpriset är fristående från branschens organisationer och finansieras fullt ut av deltagaravgifter. Tävlingen omfattar de flesta etablerade former av kommunikation.

Om ett budskap ska nå fram, krävs så mycket mer än god form. Därför bedömer Publishingprisets jury också textinnehåll och visuellt innehåll samt – beroende på typ av tävlingsbidrag – regi (film), fysiskt utförande (print) och användbarhet (webbplats).

Vem kan anmäla ett tävlingsbidrag?

antingen företaget/organisationen (motsvarande)
• eller byrån/konsulten (motsvarande) i samråd med uppdragsgivaren
• eller ett tryckeri/produktionsföretag i samråd med uppdragsgivaren
Läs mer om detta i tävlingsreglerna.

Både små och stora aktörer i branschen är återkommande i Publishingpriset. Tävlingsbidragen är såväl producerade inhouse, till en begränsad budget, som framtagna av etablerade byråer eller förlag. God kommunikation behöver inte nödvändigtvis förutsätta en stor plånbok!

Juryn består av verksamma kommunikatörer såsom fotografer, grafiska formgivare, filmproducenter, journalister och redaktörer. De granskar, värderar och jämför tävlingsbidragen, som bedöms utifrån ett antal kriterier. Bedömningskriterierna och juryns rangordningspoäng är offentliga.

Vinnarna får – förutom ära och berömmelse – en statyett samt diplom. Samtliga nominerade får ett diplom och ett häfte som visar hur juryn har poängsatt de nominerade tävlingsbidragen.

Förutom tre Grand Prix samt förstapriser till alla kategorivinnare delar vi vissa år även ut Lilla Publishingpriset.

För de nominerade och för vinnarna innebär Publishingpriset:

• PR och publicitet  Du kan berätta för omvärlden om dina framgångar i tävlingen. Nominerade och vinnare tillkännages bland annat i pressmeddelanden och på tävlingens webbplats.

• Prestige  Tävlingen är den äldsta heltäckande kommunikationstävlingen. Redan att bli nominerad är en bedrift.

• Stimulans  Att utmärka sig i Publishingpriset är ett erkännande som stimulerar och ger en energikick.

Såväl vinnare som nominerade får under obegränsad tid använda Publishingprisets emblem i sin publicitet och marknadsföring.

Sagt om Publishingpriset

”Att så noggrant specificera kriterier och ha så pass omfattande bedömningar skänker tyngd åt tävlingen.”
Per Torberger, CAP & Design

”Direkt efter det att vi vann pris för vår webbplats i Publishingpriset tiodubblades besöksfrekvensen på vår webbplats. Senare stabiliserades den på en åttadubbling.”
Patric Hadenius, Forskning & Framsteg

”Att vara med i tävlingen ger inspiration och uppslag till förbättringar. Det är också motiverande för webbredaktörerna som publicerar på webbplatsen som en del av sitt jobb.”
Eva Tinnerholm, webmaster, Tyresö kommun

”Den publicitet vi fick i samband med att vi vann ett av kategoripriserna var enligt min bedömning direkt orsak till att UNESCO sedan utsåg vår kyrkby Gammelstad till Världsarv.”
Sven Olov Hederyd, Luleå kommun

 

Begär nyhetsbrev

OFFICIELL HASHTAG
#publishingpriset

 

Följande är tävlingens varumärken:
PP-märket, Publishingpriset, Publishingprisets Grand Prix, The Publishing Prize

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset är ett varumärke • Copyright © 1990–2018 Publishingpriset AB • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen