Tävlingsregler Student

Regler för Publishingpriset Student 2024

St1. Denna tävlingsavdelning är för dig som studerar kommunikation, media, PR etc på eftergymnasial utbildning. Åldersgräns 18 år.

St2. Tävlingsbidrag ska vara på svenska eller engelska, alternativt vara försedda med undertexter på engelska eller svenska. Om det existerar två eller flera språkversioner av en produkt, kan bara en av versionerna anmälas till tävlingen.

St3. Tävlande bidrag måste finnas tillgängliga för juryns ledamöter senast från 31 maj 2024 och året ut.

St4. Tävlingsbidrag kan ha en fiktiv avsändare och mottagare. Om tävlingsbidraget har koppling till ett företag, en organisation, en verksamhet etc ska tävlande student(er) ha fått godkänt att anmäla bidraget till tävlingen.

St5. Då tävlingskategorierna i Publishingpriset Student är vida, så krävs tydliga beskrivningar av syfte och målgrupp vid anmälan.

St6. Tävlingsbidragen bedöms utifrån samma bedömningskriterier som övriga tävlande filmer och annonser.

St7. Tävlingsbidraget registreras av anmälaren i anmälningsformuläret här på tävlingens webbplats. Formuläret är tillgängligt från och med 15 januari 2024. Sista dag för registrering är 31 maj 2024.

St8. Anmälaren ansvarar för att tävlingsbidraget följer etiska regler och inte strider mot gällande lag.

St9. Enstaka sidor, och detaljer av sidor, bilder och i förekommande fall filmklipp från deltagande tävlingsbidrag kan komma att avbildas/återges på tävlingens webbplats och under prisutdelningen samt i Publishingprisets kanaler/publikationer. Att delta i tävlingen innebär att man ger tillstånd till sådan publicering.

St10. De tävlandes namn, adressuppgifter med mera behandlas med hjälp av digital informationsteknik och lagras hos Publishingpriset för framtida marknadsföring av tävlingen.
Vår integritetspolicy

St11. Juryns beslut kan inte överklagas.

St12. Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa tävlingsbidrag som bryter mot någon av reglerna ovan eller av annat skäl bedöms som olämpligt.

 

Uppdaterad 2024-02-05