Vad kan tävla?

Vad kan tävla i Publishingpriset?

Tävlingen är uppdelad i tre avdelningar. Här följer en sammanfattning av avdelningarnas kategorier:

• Filmer

Informationsfilmer
Marknadsföringsfilmer (fem olika kategorier)
Opinionsbildningsfilmer
Reklamfilmer
Utbildnings-/instruktionsfilmer
Varumärkesfilmer

• Print

Böcker (fem olika kategorier)
Destinationsguider
Informationstrycksaker
Kataloger (tre olika kategorier)
Rapporter
Reklamtrycksaker
Tidningar/tidskrifter (åtta olika kategorier)
Verksamhetshistoria
Verksamhetspresentationer
Årsredovisningar (fyra olika kategorier)

• Webbplatser

Informationssajter
Kampanjsajter
Marknadsföringssajter (fyra olika kategorier)
Samhällssajter
Utbildnings-/instruktionssajter
Webbtidningar och nättidningar
Årsredovisningar

Juryn jämför äpplen – med äpplen

Den fullständiga kategorilistan

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset ® är ett registrerat varumärke • Copyright © 1990–2021 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen