Vad kan tävla?

Vad kan tävla i Publishingpriset?

Tävlingen är uppdelad i fem avdelningar. Här följer en sammanfattning av avdelningarnas kategorier:

• Annonser

Annonser som marknadsför produkter och tjänster
Annonser som marknadsför verksamheter
Annonser med samhällsinformation
Varumärkesannonser

• Digitala publikationer

Digitala tidningar och magasin
Digitala årsredovisningar och rapporter
Digitalt informationsmaterial

• Filmer

Informationsfilmer
Marknadsföringsfilmer (fyra olika kategorier)
Opinionsbildningsfilmer
Varumärkesfilmer

• Print

Böcker (fyra olika kategorier)
Informationstrycksaker
Kataloger
Rapporter
Tidningar/tidskrifter (sju olika kategorier)
Verksamhetshistoria
Verksamhetspresentationer
Årsredovisningar (tre olika kategorier)

• Webbplatser

Informationssajter
Marknadsföringssajter (fyra olika kategorier)
Samhällssajter
Utbildnings-/instruktionssajter
Webbtidningar och nättidningar
Årsredovisningar och rapporter

Juryn jämför äpplen – med äpplen

Tävlingskategorier 2023 (publiceras senast 20 december)

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset® och PP-märket® är registrerade varumärken • Copyright © 1990–2023 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Utvecklad av WebbPlatsen