Vad kan tävla?

Vad kan tävla i Publishingpriset?

Tävlingen är uppdelad i tre avdelningar. Här följer en sammanfattning av avdelningarnas kategorier:

• Filmer

Dokumentärfilmer
Informationsfilmer
Marknadsföringsfilmer (sex olika kategorier)
Opinionsbildningsfilmer
Populärvetenskap
Utbildnings-/instruktionsfilmer

• Print

Böcker (nio olika kategorier)
Destinationsguider
Informationstrycksaker
Kataloger (fyra olika kategorier)
Rapporter
Tidningar/tidskrifter (åtta olika kategorier)
Verksamhetspresentationer
Årsredovisningar (fyra olika kategorier)

• Webbplatser

Akademisajter
Bokförlagssajter
Informationssajter
Kampanjsajter
Kommunsajter
Marknadsföringssajter (fem olika kategorier)
Populärvetenskap
Tidnings-/tidskriftssajter
Utbildnings-/instruktionssajter
Webbtidningar/webbtidskrifter
Årsredovisningar

Den fullständiga kategorilistan

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset ® är ett registrerat varumärke • Copyright © 1990–2020 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen