Över 40 kategorier

Publishingprisets jury jämför äpplen – med äpplen

Publishingpriset har fler än 40 olika tävlingskategorier inom annons, digital publikation, film, print och webb.

Med adekvata kategorier utsätts inte tävlingsbidragen för haltande jämförelser och juryledamöterna kan göra ett sakligt och initierat arbete när de utser de nominerade i respektive tävlingskategori.

Välkommen att anmäla bidrag i Publishingpriset 2023!
Senast 20 december publicerar vi det kommande årets alla tävlingskategorier. Tävlingsfönstret öppnar den 16 januari och stänger 31 maj. De nominerade offentliggörs i början av september, och prisutdelningen genomförs under PublishingGalan på Berns den 8 november.