Publishingpriset Student

Publishingpriset Student

Publishingpriset Student vänder sig till studenter som går en eftergymnasial utbildning i design, kommunikation, media, PR etc. 2024 har Publishingpriset Student två tävlingskategorier: Annons och Film. Som student kan du anmäla en egenproducerad film, annons eller annonsserie. Bidraget kan också vara ett resultat av ett arbete i en grupp av studenter.

Bidragen bedöms av en jury. De tävlande vars bidrag går till nominering bjuds in till PublishingGalan på Berns den 5 november. Galan är ett utmärkt tillfälla att nätverka och knyta kontakter med blivande kollegor, arbetsgivare och samarbetspartner. Vinnarna i Publishingpriset Student, vilka offentliggörs under galans prisutdelning, välkomnas upp på scenen för att motta ett vinnardiplom.

Vad kostar det?

Att delta i Publishingpriset Student är gratis.

Vad går det att tävla med?

Det går i år att tävla med filmer och med annonser. Du väljer själv vilken typ av film respektive annons du vill delta med.

Att tänka på vid anmälan

Fyll i formuläret nedan. Eftersom det är två breda kategorier är det extra viktigt att du är noga med beskrivningen av bidragets syfte och målgrupp, då denna information ligger till grund för juryarbetet. Läs också igenom tävlingens bedömningskriterier för Annons och Film, liksom reglerna för tävlingsdeltagande.

Kontakta oss på kansliet@publishingpriset.org om du har några frågor.