Vanliga frågor

FAQ

Frågor och svar om Publishingpriset

Hittar du inte svar på din fråga, konsultera tävlingskansliet via e-post anna@publishingpriset.org

TÄVLINGSBIDRAGEN

När ska tävlingsbidragen vara publicerade?
Tävlande filmer, trycksaker, annonser och digitala publikationer ska ha publicerats under perioden januari 2023 till och med 31 maj 2024. För webbplatser gäller av naturliga skäl ingen motsvarande begränsning.

Måste bidragen vara på svenska?
Tävlingsbidragen måste vara på svenska eller engelska, frånsett filmer som kan vara på annat språk om de har undertexter på engelska eller svenska.

Kan en trycksak eller webbplats som enbart innehåller text delta?
Nej, i Publishingpriset måste ett tävlingsbidrag innehålla både text och bilder.

Kan man tävla med en webbplats som tävlat ett tidigare år?
Ja, eftersom en webbplats ständigt förändras och utvecklas.

Kan en tidning eller tidskrift tävla med flera olika nummer?
Nej, du måste välja ett nummer (utgåva) av tidningen eller tidskriften om det inte handlar om specialutgåva som tydligt skiljer sig från den reguljära.

Kan man tävla med en del av en webbplats?
Ja, under förutsättning att den är tydligt avgränsad, till exempel en webbutik som är en del av en webbplats.

ANMÄLAN

Kan man registrera en anmälan innan tävlingsbidraget är klart?
Ja, ange i anmälningsformuläret ett ungefärligt datum när bidraget blir färdigt. Notera dock att det måste vara innan anmälningsperioden upphör.

Kan ett tävlingsbidrag anmälas i flera kategorier i samma avdelning?
Nej. Jämför dock nästa fråga.

Om en årsredovisning produceras för såväl webb och print som digitalt, är det då möjligt att anmäla bidraget i samtliga tre tävlingsavdelningar?
Ja, det går bra. En pappersvariant och en digital variant samt en sajt betraktas som tre olika produkter. Samma sak gäller när en papperstidning har en tidningswebbplats, och/eller finns publicerad som en pdf.

ÖVRIGT

Går det att få ta del av hur många bidrag som skickats in i en viss kategori och även totalt?
Även om Publishingpriset är en av de mer transparenta kommunikationstävlingarna är vissa saker belagda med sekretess. Exempel är all tävlingsstatistik samt det arbete som sker inom Publishingprisets jury och arbetsutskott.

Hur många bidrag nomineras i varje kategori?
Fem till nio bidrag. Det genomsnittliga antalet nominerade 2023 var 6,4 per kategori.

Varför har ni ingen publik röstning?
Publishingpriset vill inte riskera att tävlingsbidrag premieras på andra grunder än de rent kvalitetsmässiga.