Vanliga frågor

FAQ

Frågor och svar om Publishingpriset

Hittar du inte svar på din fråga, konsultera tävlingskansliet via e-post anna@publishingpriset.org

TÄVLINGSBIDRAGEN

När ska tävlingsbidragen vara publicerade?
Tävlande filmer och trycksaker ska ha publicerats under perioden januari 2020 till och med 18 augusti (förlängt från 31 maj). För webbplatser gäller av naturliga skäl ingen motsvarande begränsning.

Måste bidragen vara på svenska?
Tävlingsbidragen måste vara på svenska eller engelska. En film på ett annat språk kan tävla, om den har undertexter på engelska eller svenska.

Kan en trycksak eller webbplats som enbart innehåller text delta?
Nej, i Publishingpriset måste ett tävlingsbidrag innehålla både text och bilder.

Kan man tävla med en webbplats som tävlat ett tidigare år?
Ja, eftersom en webbplats ständigt förändras och utvecklas.

Kan en tidning eller tidskrift tävla med flera olika nummer?
Nej, ni måste välja ett nummer (utgåva) av tidningen eller tidskriften.

Kan man tävla med en kampanjwebbplats som bara ligger ute några veckor?
Ja, under förutsättning att Publishingpriset får tillgång till en länk till kampanjwebbplatsen och att det går att nå denna från den 18 augusti och året ut.

Kan man tävla med en del av en webbplats?
Ja, under förutsättning att den är tydligt avgränsad, till exempel en webbutik som är en del av en webbplats.

ANMÄLAN

Kan man registrera en anmälan innan tävlingsbidraget är klart?
Ja, ange i anmälningsformuläret ett ungefärligt datum när bidraget blir färdigt. Notera dock att det måste vara innan anmälningsperioden upphör.

Kan ett tävlingsbidrag anmälas i flera kategorier i samma avdelning?
Nej. Jämför dock nästa fråga.

Om en årsredovisning produceras för både webb och print, är det då möjligt att anmäla bidraget såväl till tävlingens print- som webbavdelning?
Ja, det går bra. En pappersvariant och en digital variant betraktas som två olika produkter. Samma sak gäller när en papperstidning har en tidningswebbplats.

ÖVRIGT

Påverkas Publishingpriset 2021 av coronapandemin?
Se vår sida om coronapandemin

Går det att få ta del av hur många bidrag som skickats in i en viss kategori och även totalt?
Även om Publishingpriset är en av de mer transparenta kommunikationstävlingarna är vissa saker belagda med sekretess. Exempel är all tävlingsstatistik samt det arbete som sker inom Publishingprisets jury och arbetsutskott.

Hur många bidrag nomineras i varje kategori?
Fyra till åtta bidrag. Det genomsnittliga antalet nominerade 2020 var 5,1 per kategori.

Varför har ni ingen publik röstning?
Publishingpriset vill inte riskera att tävlingsbidrag premieras på andra grunder än de rent kvalitetsmässiga.

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset ® är ett registrerat varumärke • Copyright © 1990–2021 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen