Tidsplan 2023

Foto Stina Stjernkvist

 

Stegen till statyetten


16 januari 2023
  
Publishingpriset 2023 öppnar – du kan från denna dag registrera dina tävlingsbidrag.

Januari–maj 2023 Anmälningsperioden pågår från 16 januari till 31 maj. Du anmäler dig genom att ange kontaktuppgifter, tävlingsbidragens namn samt målgrupp och syfte. I samband med din anmälan ger du oss tillgång till tävlingsbidragen:
• Posta sex exemplar av tävlingsbidragen i avdelningen Print.
• Bifoga bild(er) av tävlingsbidragen i avdelningen Annons.
• Uppge url för tävlingsbidragen i avdelningarna Digital publikation och Webb.

Om dina tävlingsbidrag ännu inte är klara när du gör din anmälan, så meddelar du ungefärligt datum för när vi får dem.

7 juni 2023  Sista anmälningsdag.

Januari–juni 2023  Tävlingskansliet sammanställer inkomna tävlingsbidrag och ser till att de ligger i rätt kategori.

Juni–augusti 2023  Individuellt och tillsammans granskar, värderar och jämför juryledamöterna de tävlande bidragen. Bidragen bedöms utifrån olika kriterier såsom till exempel copy, grafisk design, text, visuella komponenter, filmfoto samt användbarhet eller pappersval.

September 2023 Årets nomineringar tillkännages tidigt i september via Publishingprisets nyhetsbrev, samt på tävlingens webbplats och i pressmeddelanden. Kontaktpersonerna för samtliga nominerade bidrag får även nyheten via mejl från tävlingskansliet, och mottar senast några dagar därefter diplom (i två exemplar). I samband med offentliggörandet får finalisterna även tillgång till det digitala nominerademblemet, att använda fritt i sin marknadsföring. Så snart årets finalister har presenterats går det att boka platser till PublishingGalan.

Oktober 2023 I slutet av oktober avslutas juryarbetet. Allt juryarbete sker under sekretess, och resultatet förblir hemligt fram till prisutdelningen under PublishingGalan på Berns den 8 november.

8 november 2023 PublishingGalan – årets prisutdelning – genomförs på Berns Salonger i Stockholm med Jesper Rönndahl som programledare. Där och då offentliggörs årets vinnare av Guld, Silver samt Grand Prix.

November 2023  Vinnarna publiceras i nationella och regionala pressmeddelanden och i Publishingprisets nyhetsbrev. Vinnare kan fritt använda pristävlingens vinnaremblem (Guld, Silver och Grand Prix, på svenska och engelska) i den egna marknadsföringen.

Sidan uppdaterad 2022-12-15

 

Får du vårt nyhetsbrev?

Genom Publishingprisets nyhetsbrev, får du kontinuerligt information om tävlingen; statistik, uppgift om nominerade, vinnare och en hel del annat.

Beställ Publishingprisets nyhetsbrev