Många nyheter i Publishingpriset 2018

PRESSMEDDELANDE 2018-01-12

I takt med att en ökande andel informationstrycksaker aldrig når tryckpressen öppnar Publishingpriset i år för möjligheten att tävla med e-publikationer, till exempel digitala rapporter och tidningar.

En annan nyhet är att riktigt små företag kan tävla till en kraftigt reducerad deltagaravgift.

– Små företag kan besitta stor kreativitet men ha begränsade resurser. Genom att halvera deltagaravgiften i början av anmälningsperioden sänker vi tröskeln till att tävla, säger Björn Karlsson, tävlingsdirektör för Publishingpriset.

De traditionella tävlingsområdena film, print och webb får dessutom flera nya tävlingskategorier. Exempel på nya kategorier är Hållbarhetsredovisningar och Helgbilagor.

– Tävlingen har nu 52 tävlingskategorier och denna finmaskiga indelning medger justare jämförelser av bidragen, säger Björn Karlsson.

———

Frågor besvaras av Björn Karlsson
bjorn.karlsson@publishingpriset.org
070-593 11 09

Publishingpriset är en jurybedömd tävling som belönar redaktionell kommunikation och marknadskommunikation inom områdena e-publikationer, film, print och webb. Den är fristående från branschens organisationer. Årets tävling är den 26:e i ordningen.