På scenen 2018 – BILDGALLERI

Prisutdelningen 2018 från första parkett

Vinnare har rätt att i sin publicitet och marknadsföring använda de bilder från scenen där de själva ingår. Uppge foto Stina Stjernkvist.