_SSX7786

På scenen 2018 – BILDGALLERI

Prisutdelningen 2018 från första parkett

Vinnare har rätt att i sin publicitet och marknadsföring använda de bilder från scenen där de själva ingår. Uppge foto Stina Stjernkvist.

 

 

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset® och PP-märket® är registrerade varumärken • Copyright © 1990–2023 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Utvecklad av WebbPlatsen