Tävlingskategorier 2022

Kategorier i Publishingpriset 2022

Ett specifikt tävlingsbidrag kan tävla i enbart en kategori. Om du tycker att ditt tävlingsbidrag passar i flera kategorier, välj den som du bedömer passar bäst. Vi gör kontroller löpande under inlämningsperioden, och om vi flyttar ditt bidrag till en annan kategori, så meddelar vi dig.

ANNONSKATEGORIER

 • Detta tävlingsområde omfattar enbart regelrätta annonser/annonstavlor, det vill säga inte andra typer av marknadsföring, såsom till exempel influencer marketing.
 • Denna tävlingsavdelning omfattar annonser avsedda för publicering i print och/eller digitalt samt annonstavlor (stortavlor, billboard, affischer, trafikreklam och liknande).
 • Flera annonser/annonstavlor – dock max fem – i en sammanhängande/homogen serie kan tävla som ett tävlingsbidrag.
 • Annonsen/annonstavlan/serien måste ha varit publicerad minst en gång i något betalt medium under perioden 1 januari 2021 – 7 juni (förlängt från 31 maj) 2022.
 • Denna tävlingsavdelning omfattar inte annonser/annonstavlor som innehåller rörlig bild.
 • Ett antal disparata annonser/annonstavlor kan inte anmälas som en serie.
 • En avbildning per annons laddas upp som högupplöst pdf (eller liknande) med anmälningsformuläret.
[toggle title_open=”Annonser/annonstavlor med samhällsinformation” title_closed=”Annonser/annonstavlor med samhällsinformation” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Annonser/annonstavlor från kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer inom offentlig sektor.[/toggle] [toggle title_open=”Annonser/annonstavlor som marknadsför produkter och tjänster” title_closed=”Annonser/annonstavlor som marknadsför produkter och tjänster” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Marknadsför huvudsakligen produkter, tjänster och/eller service av olika slag.[/toggle] [toggle title_open=”Annonser/annonstavlor som marknadsför verksamheter” title_closed=”Annonser/annonstavlor som marknadsför verksamheter” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Marknadsför föreningar, organisationer, företag eller andra verksamheter.[/toggle] [toggle title_open=”Varumärkesannonser/-annonstavlor” title_closed=”Varumärkesannonser/-annonstavlor” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Annonser/annonstavlor som har till huvudsyfte att stärka ett varumärke.[/toggle] [toggle title_open=”Öppen kategori annonser/annonstavlor” title_closed=”Öppen kategori annonser/annonstavlor” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Här kan du anmäla annonser/annonstavlor som inte passar i någon av ovanstående kategorier. Utifrån dessa anmälningar skapar vi där så är möjligt nya kategorier. I annat fall returnerar vi anmälningsavgiften.[/toggle]

DIGITALA PUBLIKATIONER

 • Detta tävlingsområde omfattar pdf:er publicerade för läsning på skärm – inga andra format.
 • Tävlande publikationer ska ha publicerats under perioden januari 2021 till och med 7 juni (förlängt från 31 maj) 2022.
 • Att en viss publikation tävlar med en printversion utgör inget hinder för att tävla även med den digitala versionen.
 • Publikationer som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla.
 • Ange i första hand webbadress (URL) till en kostnadsfri bläddringsbar pdf i anmälningsformuläret. Om den digitala publikationen inte finns som kostnadsfri bläddringsbar pdf, ladda då upp den tävlande pdf:en i anmälningsformuläret. Inkomna pdf:er kommer enbart att kunna nås av tävlingsledningen och juryledamöterna.
[toggle title_open=”Digitala fackböcker” title_closed=”Digitala fackböcker” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Digitala böcker med faktainnehåll, böcker som inte är skönlitterära.[/toggle] [toggle title_open=”Digitala informationspublikationer” title_closed=”Digitala informationspublikationer” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Digitala publikationer vars syfte är att upplysa eller informera.[/toggle] [toggle title_open=”Digitala tidningar och magasin” title_closed=”Digitala tidningar och magasin” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Digitala tidningar, tidskrifter och magasin.[/toggle] [toggle title_open=”Digitala årsredovisningar och rapporter” title_closed=”Digitala årsredovisningar och rapporter” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Digitala årsredovisningar samt rapporter som redogör för verksamhetsresultat, projekt, uppdrag, undersökning eller liknande. Exempel: årsrapporter av olika slag, forskningsrapporter, projektredovisningar, hållbarhetsredovisningar.[/toggle] [toggle title_open=”Digitala publikationer öppen kategori” title_closed=”Digitala publikationer öppen kategori” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Här kan du anmäla digitala publikationer som inte passar i någon av ovanstående kategorier. Utifrån dessa anmälningar skapar vi där så är möjligt nya kategorier. I annat fall returnerar vi anmälningsavgiften.[/toggle]

FILMKATEGORIER

 • Tävlande filmer ska ha publicerats under perioden januari 2021 till och med 7 juni (förlängt från 31 maj) 2022.
 • Om filmen är på ett annat språk än svenska eller engelska kan den ändå tävla, under förutsättning att den är försedd med undertexter på engelska eller svenska.
 • Tävlande filmer måste finnas tillgängliga senast från 31 maj 2022 och året ut.
 • Om en tävlande film inte finns tillgänglig utan kostnad, måste juryn via en länk få åtkomst till den senast från 7 juni 2022 och året ut.
[toggle title_open=”Filmer som marknadsför destinationer” title_closed=”Filmer som marknadsför destinationer” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Beskriver en plats – till exempel ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning – för potentiella besökare/inflyttare/företagsetableringar.[/toggle] [toggle title_open=”Filmer som marknadsför föreningar och organisationer” title_closed=”Filmer som marknadsför föreningar och organisationer” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Marknadsför föreningar och organisationer av olika slag. Hit hör idéburen sektor.[/toggle] [toggle title_open=”Filmer som marknadsför företag och verksamheter” title_closed=”Filmer som marknadsför företag och verksamheter” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Marknadsför företag/verksamheter, såväl privata som allmänägda. Kan till exempel vara en företags-/verksamhetspresentation.[/toggle] [toggle title_open=”Filmer som marknadsför produkter och tjänster” title_closed=”Filmer som marknadsför produkter och tjänster” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Marknadsför produkter och tjänster av olika slag.[/toggle] [toggle title_open=Informationsfilmer title_closed=Informationsfilmer hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Har till huvudsyfte att upplysa eller informera om sakförhållanden, företeelser, verksamheter etc och hör inte i första hand till någon annan filmkategori.[/toggle] [toggle title_open=Opinionsbildningsfilmer title_closed=Opinionsbildningsfilmer hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Har till syfte att påverka eller skapa debatt.[/toggle] [toggle title_open=Varumärkesfilmer title_closed=Varumärkesfilmer hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Har till huvudsyfte att stärka ett varumärke.[/toggle]

PRINTKATEGORIER

 • Tävlande trycksaker ska ha publicerats under perioden januari 2021 till och med 7 juni (förlängt från 31 maj) 2022.
 • Magasin, tidningar och tidskrifter kan tävla år efter år i Publishingpriset, dock inte med samma nummer (utgåva) som året innan.
 • En tidning/tidskrift kan tävla med både en printversion och en digital version samt med sin webbplats.
 • Om en tidskrift utkommit med en specialutgåva (som radikalt avviker från de reguljära utgåvorna) går det bra att anmäla både denna specialutgåva och en av de reguljära utgåvorna.
 • En tidning/tidskrift kan inte tävla med fler än en reguljär utgåva per år.
 • En reviderad upplaga av till exempel en bok kan tävla, även om en tidigare upplaga tävlat förut.
 • Trycksaker som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla.

BÖCKER

[toggle title_open=Bildverk title_closed=Bildverk hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Böcker i exklusivt utförande, ofta med stora bilder och i stort format. Kallas ibland praktverk eller coffee table books.[/toggle] [toggle title_open=”Fackböcker mat och dryck” title_closed=”Fackböcker mat och dryck” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Handlar om mat och/eller dryck. Hit hör kokböcker.[/toggle] [toggle title_open=”Fackböcker reportage och berättelser” title_closed=”Fackböcker reportage och berättelser” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Innehåller reportage eller berättelser. Exempel: antologier, bildberättelser, biografier.[/toggle] [toggle title_open=”Fackböcker övriga” title_closed=”Fackböcker övriga” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Böcker med faktainnehåll, böcker som inte är skönlitterära och som inte hör hemma i någon av de andra fackbokskategorierna. ”Fackböcker övriga” är en beteckning som används under anmälningsperioden. När vi offentliggör finalister heter kategorin kort och gott Fackböcker.[/toggle] [toggle title_open=”Handböcker och läromedel” title_closed=”Handböcker och läromedel” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Böcker eller häften avsedda att användas i undervisning, vid självstudier eller som referenslitteratur.[/toggle]

MAGASIN/TIDNINGAR/TIDSKRIFTER

[toggle title_open=Kundtidningar title_closed=Kundtidningar hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Tidningar eller tidskrifter som distribueras gratis till kunder och kundämnen.[/toggle] [toggle title_open=”Magasin geografiska områden” title_closed=”Magasin geografiska områden” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Regelbundet distribuerade magasin (inklusive tabloider och bokasin) med bevakning av ett avgränsat område, till exempel en stad eller en geografisk region.[/toggle] [toggle title_open=Medborgartidningar title_closed=Medborgartidningar hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Gratistidningar eller gratistidskrifter som distribueras till hushåll inom ett geografiskt avgränsat område med information från avsändaren, som kan vara kommun, administrativ region, idédriven organisation (till exempel församling, förening) eller liknande.[/toggle] [toggle title_open=Medlemstidningar title_closed=Medlemstidningar hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Tidningar eller tidskrifter vars huvudmålgrupp är medlemmar i en förening, organisation etc.[/toggle] [toggle title_open=Personaltidningar title_closed=Personaltidningar hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Tidningar eller tidskrifter vars huvudsakliga målgrupp är personalen på ett företag, en kommun etc.[/toggle] [toggle title_open=”Tidningar populärvetenskap” title_closed=”Tidningar populärvetenskap” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Förmedlar vetenskaplig kunskap till en allmän publik.[/toggle] [toggle title_open=”Tidningar och magasin övriga” title_closed=”Tidningar och magasin övriga” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Tidningar, tidskrifter och magasin (inklusive bokasin) som inte tillhör någon av de andra magasins-/tidnings-/tidskriftskategorierna. “Tidningar och magasin övriga” är en beteckning som används under anmälningsperioden. När vi offentliggör finalister heter kategorin kort och gott Tidningar och magasin.[/toggle] [toggle title_open=Verksamhetstidningar title_closed=Verksamhetstidningar hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Tidningar eller tidskrifter som belyser ett företag eller en verksamhet och som distribueras till de flesta av följande grupper: personal, kunder, beslutsfattare, politiker, journalister och andra opinionsbildare.[/toggle]

ÅRSREDOVISNINGAR

[toggle title_open=”Årsredovisningar allmänägda företag” title_closed=”Årsredovisningar allmänägda företag” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Från allmänägda företag som inte är börsnoterade.[/toggle] [toggle title_open=”Årsredovisningar börsbolag” title_closed=”Årsredovisningar börsbolag” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Från bolag som är börsnoterade.[/toggle] [toggle title_open=”Årsredovisningar och verksamhetsberättelser” title_closed=”Årsredovisningar och verksamhetsberättelser” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Från organisationer, myndigheter, kommuner, idéburen sektor etc.
Obs! Årsredovisningar för allmänägda kommersiella företag ska anmälas i kategorin Årsredovisningar allmänägda företag.[/toggle] [toggle title_open=”Årsredovisningar privat sektor” title_closed=”Årsredovisningar privat sektor” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Från privata företag som inte är börsnoterade.[/toggle]

YTTERLIGARE PRINTKATEGORIER

[toggle title_open=Informationstrycksaker title_closed=Informationstrycksaker hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Trycksaker vars huvudsyfte är att upplysa eller informera om sakförhållanden, företeelser, verksamheter etc och som inte i första hand hör till någon annan printkategori.[/toggle] [toggle title_open=Kataloger title_closed=Kataloger hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Utställningskataloger, produktkataloger, säsongsprogram (utbud från teatrar, konserthus och liknande), utbildningskataloger (utbudsbeskrivningar från universitet, högskolor, gymnasier, kursinstitut och liknande) etc.[/toggle] [toggle title_open=Rapporter title_closed=Rapporter hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Trycksaker som redogör för ett projekt, ett utfört uppdrag eller för en undersökning eller liknande och som inte i första hand hör till någon annan printkategori. Exempel: hållbarhetsredovisningar, projektredovisningar, undersökningsresultat.[/toggle] [toggle title_open=Verksamhetshistoria title_closed=Verksamhetshistoria hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Belyser en verksamhets eller ett företags historia. Här ingår jubileumsskrifter.[/toggle]

WEBBKATEGORIER

 • Detta tävlingsområde omfattar enbart webbplatser, det vill säga inte appar, Facebook-sidor, pdf:er eller liknande. Pdf:er kan tävla i Publishingprisets nya tävlingsavdelning Digitala publikationer, se ovan.
 • En webbplats kan – precis som tidningar och tidskrifter – tävla upprepade gånger i Publishingpriset. Att en sajt har tävlat i Publishingpriset innan 2022 utgör inget hinder för att anmäla den till årets tävling.
 • En tydligt avgränsad del av en webbplats kan också tävla.
 • En tidning/tidskrift kan tävla med både sin printversion och sin webbplats.
 • Om en tävlande webbplats inte finns tillgänglig utan kostnad, måste juryn via en länk få åtkomst till den senast från 7 juni 2022 och året ut.
 • Webbplatser som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla.
[toggle title_open=Informationssajter title_closed=Informationssajter hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Webbplatser som upplyser eller informerar.[/toggle] [toggle title_open=”Sajter som marknadsför destinationer” title_closed=”Sajter som marknadsför destinationer” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Huvudsyftet är att marknadsföra ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning etc till potentiella besökare/inflyttare/företagsetableringar.[/toggle] [toggle title_open=”Sajter som marknadsför föreningar och organisationer” title_closed=”Sajter som marknadsför föreningar och organisationer” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Webbplatser som marknadsför föreningar och organisationer.[/toggle] [toggle title_open=”Sajter som marknadsför företag och verksamheter” title_closed=”Sajter som marknadsför företag och verksamheter” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Webbplatser som marknadsför företag eller verksamheter, såväl privata som allmänägda.[/toggle] [toggle title_open=”Sajter som marknadsför produkter och tjänster” title_closed=”Sajter som marknadsför produkter och tjänster” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Marknadsför huvudsakligen produkter, tjänster och/eller service av olika slag.[/toggle] [toggle title_open=Samhällssajter title_closed=Samhällssajter hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Webbplatser som drivs av kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer inom offentlig sektor.[/toggle] [toggle title_open=”Utbildnings- och instruktionssajter” title_closed=”Utbildnings- och instruktionssajter” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Handledningar (motsvarande) i webbform med syfte att förmedla kunskaper/färdigheter.[/toggle] [toggle title_open=”Webbtidningar och nättidningar” title_closed=”Webbtidningar och nättidningar” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Webbplatser som innehåller redaktionellt material såsom intervjuer, reportage, artiklar, recensioner, notiser, insändare etc. Här kan du tävla både om du har en pappersutgåva och om du inte har det.[/toggle] [toggle title_open=”Årsredovisningar webb” title_closed=”Årsredovisningar webb” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Webbplatser (alternativt tydligt avgränsad del av en webbplats) som är en årsredovisning.[/toggle]