Följ med en av vinnarna 2015 upp på scenen – FILM

Alex Råberg på Baluba Branded Content (numera Nice One) gör en “moving selfie” när han tillsammans med sin kollega Åsa Antonsson och Jonna Cornell (marknads- och kommunikationschef på Stockholms filmfestival) hämtar priset för bästa B2C-sajt.

Samma skeende sett från våra två videokameror i salongen

I slutet av vår film tar Alex Råberg en groupie av vinnarna, programledaren och publiken, vilket fångats i denna bild av vår fotograf Stina Stjernkvist:

1447247379_893_114