Lilla Publishingpriset 2021

En klok, rak och rolig bok

Stopp! Min kropp! är en bok för barn som handlar om varför och hur man som barn värnar sin kropp, att den är ens egendom som man har rätt att skydda från oönskad närhet – alla barn vill inte pussa morfar på julafton.

Henrik Backberg, på kommunikationsbyrån Länge Leve kommunikation, har skrivit boken tillsammans med Hanna Thermaenius.

– Hanna, som är psykolog på Rädda Barnen, har styrt mig i balansgången, både vad boken handlar om, och sätten man skildrar det på. För oss gällde det att vara tydliga, explicita men ändå inte avskräckande och det var ibland svårt att hitta den rätta avvägningen.

– Det berodde inte på att vi hade olika könsperspektiv, egentligen. Snarare är det att Hanna har helt andra känselspröt och erfarenheter när det gäller vad barn kan uppleva och är förmögna att känna.

– Min son, som nu är nio, har varit min referenspunkt. Allting handlar ju om att man vill att det ska kännas för den som läser, att den ska få ord för sina egna upplevelser, som ibland kanske inte är mer än ett vagt obehag, svårt att formulera. Vi har velat uppmärksamma barn på att de har en sfär, och på deras rätt att skydda den.

Stopp! Min kropp! har funnits sedan 2013, men materialet för barn kom först hösten 2019.

– Innan dess var allt material om de här frågorna riktat till vuxna som jobbar med barn. Det är behjärtansvärt, men det flög inte i längden. Som vuxen pedagog har du ibland trösklar, det kan vara jobbigt att prata med barnen om sånt som dickpicks och annat de kan råka på.

Rädda Barnen ville fördjupa kunskaperna och startade projektet Stopp! Min kropp! – fem små filmer, ett spel och frågekort. Det fungerade bra och såldes slut på skolorna, så 2019 föddes idén om en bok.

– Och i förra veckan fick vi höra att den har sålts i 10 000 ex. Dels beror det förstås på att Rädda Barnen är en etablerad aktör och att Stopp! Min kropp! har blivit ett begrepp, ett varumärke, i sig.

– Men effekt är mer än upplagesiffror. Effekt är att det händer saker kring boken. Att barn kanske vågar berätta, får mod att säga ifrån. Redan efter förhandsläsningarna ute på bibliotek, inför lanseringen av boken kunde vi få höra om en tjej eller kille som börjat berätta vad hen hade varit med om.

Boken har också använts i samband med en större utredning av övergrepp mot barn, som hjälp för både barn, föräldrar och andra vuxna, att göra händelserna pratbara.

– Den verkar fungera som språngbräda, säger Henrik Backberg. Vuxna som har haft boken till hjälp i samtal med barn berättar återkommande om barn som sagt: ”Jag ville berätta, men jag visste inte hur jag skulle uttrycka det.” Som bokstavligen saknade ord för vad de varit med om. Där hjälper boken till.

Ingegärd Waaranperä

 

Stopp! Min kropp! En kul och viktig bok om kroppen, känslor och hemligheter
Länge Leve kommunikation, Maria Borgelöv, Rädda Barnen och Bonnier Carlsen.
Författare: Henrik Backberg, Hanna Thermaenius.
Juryns motivering: För en klok, rak och rolig bok med ett mycket viktigt syfte.

 


Bokens illustratör Maria Borgelöv (frilans) i mobilen.

 


Inne på byrån när vår fotograf kom och överraskade med beskedet att Stopp! Min kropp! vunnit Lilla Publishingpriset: Kristina Nilsson (formgivare och skribent), Henrik Backberg (copywriter, en av bokens författare), Niklas Ekdahl (projektledare och strateg) och Antti Vuorenniemi (AD).

Samtliga foton: Christian Andersson