2019-2

Välkommen till Publishingpriset 2019

Kommunikationstävlingen Publishingpriset belönar god kommunikation inom ett 60-tal kategorier för film, print och webb. Utöver bidragens design bedömer tävlingsjuryn exempelvis även text, bild, regi och användbarhet. Den djuplodande bedömningen gör att en kategorivinst i Publishingpriset anses som mycket prestigefull.

2019 års tävling i korthet

• Anmälningsfönstret är öppet januari till och med maj 2019.
• Tidig anmälan ger lägre anmälningsavgift.
• Tävlingsbidragen kan vara på svenska eller engelska.
• Prisutdelningen äger rum i Stockholm i oktober/november 2019.

Tävlingskategorier för årsredovisningar

• Årsredovisningar allmänägda företag

Årsredovisningar från allmänägda företag.

• Årsredovisningar börsbolag

Årsredovisningar från bolag som är inregistrerade på fondbörs.

• Årsredovisningar privat sektor

Årsredovisningar från kommersiella företag – privata eller allmänägda – som inte är börsnoterade.

• Årsredovisningar/verksamhetsberättelser övriga

Årsredovisningar/verksamhetsberättelser från organisationer, myndigheter, kommuner, idéburen sektor etc. Observera att årsredovisningar för allmänägda kommersiella företag ska anmälas i kategorin Årsredovisningar allmänägda företag.

• Årsredovisningar webb

Webbplatser (alternativt tydligt avgränsad del) som innehåller en årsredovisning från börsbolag, företag, organisation, myndighet etc.

Dessutom

• Hållbarhetsredovisningar

Redovisningar av företags eller organisationers ekonomiska, miljömässiga, sociala och etiska ansvarstaganden. Hit hör CSR-redovisningar.

• Ytterligare 51 kategorier

Kanske har du annat än årsredovisningen eller hållbarhetsredovisningen som du vill tävla med.
Se hela kategorilistan här

Länkar

> Publishingprisets hemsida
> Anmäl dina tävlingsbidrag här
> Film om Publishingpriset (1 min 42 sek)

Begär nyhetsbrev

 

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset® och PP-märket® är registrerade varumärken • Copyright © 1990–2023 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Utvecklad av WebbPlatsen