2019-3

Välkommen till Publishingpriset 2019

Kommunikationstävlingen Publishingpriset belönar god kommunikation inom ett 60-tal kategorier för film, print och webb. Utöver bidragens design bedömer tävlingsjuryn exempelvis även text, bild, regi och användbarhet. Den djuplodande bedömningen gör att en kategorivinst i Publishingpriset anses som mycket prestigefull.

2019 års tävling i korthet

• Anmälningsfönstret är öppet januari till och med maj 2019.
• Tidig anmälan ger lägre anmälningsavgift.
• Tävlingsbidragen kan vara på svenska eller engelska.
• Prisutdelningen äger rum i Stockholm i oktober/november 2019.

Tävlingskategorier för kommuner

• Filmer som marknadsför destinationer

Filmer som beskriver en plats – till exempel ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning – för potentiella besökare.

• Besöksguider/reseguider

Trycksaker vars huvudsyfte är att marknadsföra ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning etc till potentiella besökare. Exempel: museiguider, naturguider, restaurangguider och turistguider.

• Medborgartidningar

Gratistidningar eller gratistidskrifter som distribueras till samtliga hushåll inom ett geografiskt avgränsat område. Avsändare kan vara kommun, landsting, region, idédriven organisation (exempel: församling, förening) eller en privat aktör.

• Årsredovisningar/verksamhetsberättelser övriga

Årsredovisningar/verksamhetsberättelser från organisationer, myndigheter, kommuner, idéburen sektor etc. Observera att årsredovisningar för allmänägda kommersiella företag ska anmälas i kategorin Årsredovisningar allmänägda företag.

• Kommunsajter

Generella kommunhemsidor.

• Sajter som marknadsför destinationer

Webbplatser som beskriver en plats – till exempel ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning – för potentiella besökare.

Dessutom

• Årsredovisningar allmänägda företag

Årsredovisningar från allmänägda företag.

• Ytterligare 50 kategorier

Kanske har du annat än det vi föreslagit ovan som du vill tävla med.
Se hela kategorilistan här

Länkar

> Publishingprisets hemsida
> Anmäl dina tävlingsbidrag här
> Film om Publishingpriset (1 min 42 sek)

Begär nyhetsbrev