2019-4

Välkommen till Publishingpriset 2019

Kommunikationstävlingen Publishingpriset belönar god kommunikation inom ett 60-tal kategorier för film, print och webb. Utöver bidragens design bedömer tävlingsjuryn när det gäller film även filmfoto, ljud ovh regi. Den djuplodande bedömningen gör att en kategorivinst i Publishingpriset anses som mycket prestigefull.

2019 års tävling i korthet

• Anmälningsfönstret är öppet januari till och med maj 2019.
• Tidig anmälan ger lägre anmälningsavgift.
• Tävlingsbidragen kan vara på svenska eller engelska.
• Prisutdelningen äger rum i Stockholm i oktober/november 2019.

Tävlingskategorier för film

• Filmer som marknadsför destinationer

Filmer som beskriver en plats – till exempel ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning – för potentiella besökare.

• Filmer som marknadsför företag

Filmer som marknadsför företag, såväl privata som allmänägda. Kan till exempel vara en företagspresentation.

• Filmer som marknadsför föreningar/organisationer

Filmer som marknadsför organisationer av olika slag. Hit hör idéburen sektor.

• Filmer som marknadsför produkter

Filmer som marknadsför produkter av olika slag.

• Filmer som marknadsför tjänster

Filmer som marknadsför tjänster och service av olika slag.

• Informationsfilmer

Filmer som upplyser eller informerar och som inte i första hand hör till någon annan filmkategori.

• Opinionsbildningsfilmer

Filmer med syfte att påverka eller skapa debatt.

• Utbildnings-/instruktionsfilmer

Filmer som förmedlar kunskaper och/eller färdigheter.

• Ytterligare 49 kategorier

Kanske har du annat än det vi föreslagit ovan som du vill tävla med.
Se hela kategorilistan här

Länkar

> Publishingprisets hemsida
> Anmäl dina tävlingsbidrag här
> Film om Publishingpriset (1 min 42 sek)

Begär nyhetsbrev