2019-6

Välkommen till Publishingpriset 2019

Kommunikationstävlingen Publishingpriset belönar god kommunikation inom ett 60-tal kategorier för film, print och webb. Utöver bidragens design bedömer tävlingsjuryn exempelvis även text, bild, regi och användbarhet. Den djuplodande bedömningen gör att en kategorivinst i Publishingpriset anses som mycket prestigefull.

 

2019 års tävling i korthet

• Anmälningsfönstret är öppet januari till och med maj 2019.
• Tidig anmälan ger lägre anmälningsavgift.
• Tävlingsbidragen kan vara på svenska eller engelska.
• Prisutdelningen äger rum i Stockholm i oktober/november 2019.

 

Tävlingskategorier för marknadskommunikation

 

FILMKATEGORIER

• Filmer som marknadsför destinationer

Filmer som beskriver en plats – till exempel ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning – för potentiella besökare.

• Filmer som marknadsför företag

Filmer som marknadsför företag, såväl privata som allmänägda. Kan till exempel vara en företagspresentation.

• Filmer som marknadsför föreningar/organisationer

Filmer som marknadsför organisationer av olika slag. Hit hör idéburen sektor.

• Filmer som marknadsför produkter

Filmer som marknadsför produkter av olika slag.

• Filmer som marknadsför tjänster

Filmer som marknadsför tjänster och service av olika slag.

 

PRINTKATEGORIER

• One-shot-magasin

Tidskriftsliknande produkter av engångskaraktär eller med högst ett nummer per år.

• Kundtidningar

Tidningar eller tidskrifter som distribueras gratis till kunder och kundämnen. Jämför kategorin Verksamhetstidningar.

• Magaloger

Kataloger med magasinkänsla, trycksaker som kombinerar egenskaper från magasin och kataloger, som presenterar redaktionellt innehåll – inte bara produkter. Denna kategori omfattar såväl periodiska magaloger som singelutgivna.

• Produktkataloger

Häften eller böcker som detaljerat och strukturerat beskriver ett sortiment av produkter.

• Tidningsbilagor

Sporadiskt distribuerade bilagor med redaktionellt innehåll och annonser som medföljer dagstidningar eller liknande.

 

WEBBPLATSKATEGORIER

• Nätbutiker

Webbplatser vars huvudsakliga syfte är att sälja varor.

• Resesajter

Webbplatser som säljer resor.

• Sajter som marknadsför destinationer

Webbplatser som beskriver en plats – till exempel ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning – för potentiella besökare.

• Sajter som marknadsför föreningar/organisationer

Webbplatser som marknadsför föreningar och organisationer av olika slag.

• Sajter som marknadsför företag

Webbplatser som marknadsför företag av olika slag.

• Sajter som marknadsför produkter

Webbplatser som marknadsför produkter av olika slag.

• Sajter som marknadsför tjänster

Webbplatser som marknadsför tjänster av olika slag.

 

• Ytterligare 40 kategorier

Kanske har du annat än det vi föreslagit ovan som du vill tävla med.
Se hela kategorilistan här

 

Länkar

> Den fullständiga kategorilistan
> Publishingprisets hemsida
> Anmäl dina tävlingsbidrag här
> Film om Publishingpriset (1 min 42 sek)

Begär nyhetsbrev