Du vill veta mer

Att tävla i Publishingpriset

Genom åren har såväl små som stora tryckerier tävlat i Publishingpriset. Ett av Sveriges större tryckerier ingår i tävlingens Hall of Fame vilket betyder att de vunnit minst tio gånger sedan tävlingsstarten 1990.

Nominering och vinst i Publishingpriset är en kvalitetsutmärkelse som visar att en produktion håller högsta klass. I och med att juryn även bedömer repro, tyckkvalitet, efterbehandling och pappersval accentueras tryckeriets roll i en framgångsrik publikation.

På prisutdelningen exponeras de tävlande bidragen för många hundra presumtiva trycksaksbeställare. Att vinna eller att bli nominerad borgar för kvalitet och många företag använder utmärkelsen under lång tid i sin marknadsföring.

Inom Publishingprisets printavdelning finns tävlingskategorier för:
• Destinationsguider
• Informationstrycksaker
• Kataloger (fyra olika kategorier)
• Rapporter
• Tidningar/tidskrifter (åtta olika kategorier)
• Verksamhetspresentationer
• Årsredovisningar (fyra olika kategorier)

Hela listan över tävlingskategorier

Anmäl dina tävlingsbidrag här
Kom ihåg att när ett tryckeri anmäler tävlingsbidrag ska det göras i samråd med kunden.

Läs mer om tävlingen här

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset® och PP-märket® är registrerade varumärken • Copyright © 1990–2024 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Utvecklad av WebbPlatsen