På scenen 2019 – BILDGALLERI

Prisutdelningen 2019 från första parkett

Foton av dig själv / din egen grupp får du ladda ner och använda i sociala medier och i din övriga PR och marknadskommunikation. Ange fotografens namn: Stina Stjernkvist.