Jury

Juryn för Publishingpriset

2018 års jury presenteras här under våren

 

Filmjuryn 2017: Anna Clarén, Maria Eriksson, Lasse Liljeholm, Lillemor Bulukin, Björn Karlsson. Dessutom ingår Björn Ericstam i denna jury.

Printjuryn 2017: Marit Larsdotter, Björn Karlsson, Lillemor Bulukin, Jörgen Nordqvist, Björn Anderson och Anna Clarén.

Webbjuryn 2017: Anna Clarén, Camilla Sundberg, Lillemor Bulukin, Tommy Sundström, Caroline Birgersson, Moa Blomkvist och Björn Karlsson.

Bilderna ovan
Detta skede av juryarbetet förlade vi 2017 till Berns, där också prisutdelningen ägde rum i oktober. Här finns det legendariska Röda rummet, där August Strindberg diskuterade politik och konst tillsammans med andra radikala bohemer och Spegelsalen (bilderna), en minikopia av Spegelsalen på slottet i Versailles.

 

Juryn består av verksamma kommunikatörer som granskar, värderar och jämför tävlingsbidragen.

Om ett budskap ska nå fram krävs så mycket mer än god form. Det handlar om helheten. Just därför bedömer Publishingprisets jury också textinnehåll och visuellt innehåll samt – beroende på typ av tävlingsbidrag – regi (film), fysiskt utförande (print) och användbarhet (webbplats).

2018 års jury presenteras här under våren

 

JURYNS EXEKUTIVA UTSKOTT

Lillemor Bulukin, grafisk designer, kommunikationskonsult, juryns ständiga sekreterare

Björn Karlsson, instiftade Publishingpriset år 1990, juryns ordförande

 

ÖVRIGA LEDAMÖTER 2017

Björn Anderson, tidigare VD i flera större grafiska företag såsom Tryckindustri, Intellecta Infolog och Ineko, vilka för övrigt vunnit Publishingpriset ett antal gånger. Ledamot i Grafiska kammaren

Caroline Birgersson, digital innehållsstrateg och UX-copywriter med en spets inom redaktionellt innehåll, från byrån Birger&Blom. Föreläsare och kursansvarig på Berghs

Moa Blomkvist, digital innehållsstrateg och UX-copywriter med tonvikt på SEO, från byrån Birger&Blom. Föreläsare och kursansvarig på Berghs

Anna Clarén, fotograf, utbildningsansvarig på Nordens Fotoskola Biskops-Arnö, vinnare av Svenska Fotobokspriset, aktuell med en kommande fotobok och åtföljande utställning

Björn Ericstam, meningsbyggare, berättare, producent

Maria Eriksson, regissör och manusförfattare. Hennes senaste film, Skolstartssorg, hade premiär på den internationella kortfilmsfestivalen Aspen Shortfest, där den vann två priser

Marit Larsdotter, journalist med mångårig erfarenhet som skribent, redaktör och författare; kursledare i populärvetenskapligt skrivande. Vinnare av Publishingpriset

Lasse Liljeholm, ljudläggare, ljuddesigner, inspelningstekniker, medverkat i över 70 långfilmer, vinnare av Guldbaggen

Jörgen Nordqvist, design director, har haft ett flertal uttagna böcker i Svensk Bokkonst, nomineringar och prisad i Kolla! men också nomineringar i Publishingpriset

Camilla Sundberg, art director med digitalt koncept- och designfokus. Arbetar på den digitala byrån Cloud Nine

Tommy Sundström, interaktionsdesigner, författare till Användbarhetsboken, initiativtagare till Vägledning för webbutveckling

 

JURYARBETET
Under sommarmånaderna pågår arbetet med att rangordna och poängsätta de tävlande bidragen i varje tävlingskategori. Juryn utser sedan i tur och ordning nominerade, vinnare och Grand Prix-mottagare samt formulerar vinnarmotiveringar. Arbetet avslutas i oktober. Juryledamöterna har tystnadsplikt och får inte utanför juryn prata om inkomna tävlingsbidrag.

Filmbidrag bedöms utifrån
• design
• filmfoto
• ljud
• regi

E-publikationsbidrag bedöms utifrån
• design
• textinnehåll
• visuellt innehåll

Printbidrag bedöms utifrån
• design
• textinnehåll
• tryck, repro, efterbehandling, pappersval
• visuellt innehåll

Webbplatsbidrag bedöms utifrån
• användbarhet
• design
• verbalt innehåll
• visuellt innehåll

Fullständiga kriterier finns på sidan Bedömningskriterier

Fotnot
I några fall meddelar en juryledamot jäv, varvid ledamoten inte deltar i beslut rörande en eller flera tävlingskategorier.

SV – Sidfot

Publishingpriset, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda
Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset är ett varumärke • Copyright © 1990–2017 Publishingpriset • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen